Här är utbildningen med kompetenser som handeln söker efterTack vare globaliseringen och digitaliseringen har handelsbranschen förändrats och står inför ännu fler kommande förändringar. Framöver behövs många fler marknadsförare med kompetenser på internationell nivå, och därför har Högskolan i Borås utvecklat en ny utbildning inom internationell handel och IT.  

Dagens allt mer medvetna och informerade konsumenter, globaliseringen och den digitala marknaden gör att handeln står inför nya utmaningar. I framtiden kommer många företags framgång vara beroende av hur de hanterar dessa nya förutsättningar. Detta gör att branschen behöver nya kompetenser som klarar av att möta utmaningarna. Därför är Johnny Eriksson, HR-chef på Ellos Group, positiv till den nya utbildningen.

– Vi har ett stort behov av marknadsförare och ekonomer med kompetenser inom både omvärlden och IT. Jag tror att studenter som har läst kandidatprogrammet i internationell handel och IT kommer vara mycket attraktiva för arbetsgivare framöver.

Är du redo för en spännande framtid? läs mer om utbildningen här 

Utbildningen blandar företagsekonomi med It-teknik

Den nya utbildningen, kandidatprogrammet i internationell handel och IT, startar för första gången denna höst. Det är en unik utbildning som specifikt fokuserar på marknadens behov genom att kombinera företagsekonomi med kunskap om digitala verktyg. Under utbildningens tre år kommer du att få lära dig om ledarskap och marknadsföring, men också få kunskaper inom hur IT-baserade informationssystem designas och används för att utveckla ett företags affärer. Efter utbildningen kommer du att vara förberedda för att jobba med marknadsföring och digitala affärer på den globala marknaden med stöd av IT.

Läs mer om kandidatprogrammet i internationell handel och IT 

Internationellt utbyte och kunskap om handelns villkor

Under utbildningen kommer du ha möjlighet till internationellt utbyte då högskolan har etablerade relationer med högskolor och universitet utanför Sverige. För dig som vill arbeta på den globala marknaden är detta ett bra sätt att förbereda dig på.

Under utbildningen kommer du också få kunskap om handelns villkor, då det i Borås finns många dynamiska handelsföretag och framförallt framgångsrika företag inom distanshandel, som sitter på stor kunskap.

– I utbildningen kommer vi dra nytta av den mångåriga erfarenhet och kunskap om handelns specifika förutsättningar som finns i regionens näringsliv, till exempel med hjälp av gästföreläsningar och företagsnära uppgifter samt genom att erbjuda en speciell praktikperiod, säger programansvarige Håkan Alm.

Ta reda på mer om kandidatprogrammet 

Intresserad?

För dig som är intresserad av den nystartade utbildningen är anmälan nu öppen på antagning.se ända fram till och med 15 april. Så tveka inte att ta nästa steg i din karriär!

Här hittar du högskolan: Borås, Västra Götaland

Antal studenter: ca 11 000 varav 5580 helårsstudenter

Antal program: 68

Antal kurser: 95

Antal anställda: 748 (varav 61 % kvinnor och 39 % män)

Vi är ett ambitiöst lärosäte med universitetskvaliteter som anpassar utbildningsutbudet efter näringslivets behov.

Högskolans flaggskepp är utbildning och forskning inom textil och mode samt biblioteks- och informationsvetenskap. Vi är också framgångsrika inom resursåtervinning. Dessutom ligger projektet Smart Textiles inom vår science park.

Högskolan har en mycket framgångsrik science park med fokus på cirkulär ekonomi. Dessutom är högskolan ett av de bästa lärosätena i Sverige på hållbar utveckling.