Här är utbildningen som byggbranschen längtat efterNu kommer den – utbildningen som är efterfrågad av byggbranschen och framtagen tillsammans med näringslivet. Utbildningen ger dig många möjligheter till en karriär inom branschens alla områden. 

Byggbranschen i stort behov av kompetens

Behovet av fler bostäder och en fungerande infrastruktur ökar ständigt. I och med detta växer samhällsbyggnadssektorn. Därför har byggbranschen behov av kompetens inom affärsutveckling, produktion, fastighetsförvaltning och hållbar utveckling. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier har gått ut med att det behövs fler tjänstemän till byggsektorn. De menar att om bristen på tjänstemän fortsätter öka kan följderna i värsta fall bli lägre byggproduktion och sämre ekonomisk tillväxt.

För att möta behovet har Högskolan i Borås tillsammans med byggbranschen och näringslivet tagit fram en ny utbildning; Affärsutvecklarprogrammet – Bygg, som kommer starta för första gången i höst.

– Byggbranschen är under förändring och då ska såklart våra utbildningar möta de nya behov som uppstår. Vi ser ständigt över alla våra byggutbildningar och anpassar innehållet efter verkligheten. Det är ett sätt att bibehålla kvalitet och relevans, säger Börje Hellqvist, universitetsadjunkt och programansvarig.

Vill du vara en del av framtidens byggbransch? Klicka här 

Nya krav i branschen skapar krav på förnyade utbildningar

Utbildningen kommer som ett svar på efterfrågan från byggbranschen. Till grund för utvecklingen av utbildningen ligger en undersökning om hur väl byggutbildningarna matchar branschens behov. Den visade att alumner generellt är väldigt nöjda med utbildningen på Högskolan i Borås men att de efterfrågade kunskaper inom ledarskap, ekonomi, entreprenadjuridik och digitalisering.

– Det är mycket viktigt att Högskolan i Borås och byggprogrammen har en nära kontakt med näringslivet då det bidrar till att studenterna är bättre rustade för arbetslivet, menar Gunnar Ivarsson, grundare till stiftelsen Gunnar Ivarsons stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande (GIS).

Läs mer om Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Utbildningen ger förutsättningar för en karriär inom hela branschen

Den treåriga kandidatutbildningen ger dig, utöver byggteknik, ingående kunskaper om miljö, ekonomi och management. Detta för att ge dig förmåga att jobba för en modernisering och positiv utveckling av byggbranschen, som är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Därför ger också utbildningen stora möjligheter till en karriär inom hela byggbranschen; från exploateringsfas till förvaltningsfas som till exempel CAD-samordnare, arbetsledare inom entreprenörsdelen eller arbete inom offentlig sektor.

För dig som vill fortsätta studera finns även möjlighet att gå högskolans magisterprogram i byggteknik med inriktning på hållbart samhällsbyggande.

Ta del av utbildningsplan, innehåll och förkunskaper 

Intresserad?

För dig som är intresserad av den nystartade utbildningen är anmälan nu öppen på antagning.se till och med 15 april. Tveka inte att ta nästa steg i din karriär!

Här hittar du högskolan: Borås, Västra Götaland

Antal studenter: ca 11 000 varav 5580 helårsstudenter

Antal program: 68

Antal kurser: 95

Antal anställda: 748 (varav 61 % kvinnor och 39 % män)

Vi är ett ambitiöst lärosäte med universitetskvaliteter som anpassar utbildningsutbudet efter näringslivets behov.

Högskolans flaggskepp är utbildning och forskning inom textil och mode samt biblioteks- och informationsvetenskap. Vi är också framgångsrika inom resursåtervinning. Dessutom ligger projektet Smart Textiles inom vår science park.

Högskolan har en mycket framgångsrik science park med fokus på cirkulär ekonomi. Dessutom är högskolan ett av de bästa lärosätena i Sverige på hållbar utveckling.