Här får ledarna utforska sitt uttryck

”Som ledare står du alltid på en scen”. Den insikten är inspirationen bakom Ledarstudion, ett succékoncept för ledarutveckling där handledare inom ledarskap, kommunikation och scenens värld tränar chefer att kommunicera. Efter 14 år - och många tusen utbildade ledare och medarbetare - ökar Ledarstudion nu sin satsning på utveckling av kollektivt intelligenta team.

2002 förverkligade Lena Ahlström äntligen den idé som hon burit på i fler år. I ett klassrum på Teaterhögskolan året efter skulle hon, tillsammans med en skådespelare och en liten grupp toppchefer, pröva en helt ny typ av ledarskapsutbildning. Idén till konceptet hade Lena Ahlström kommit på flera år tidigare, när hon arbetade med ledarskapsutveckling på SAS. Hon insåg då att många chefer i organisationen hade svårt att hantera den utsatta position som ett chefsjobb ändå innebär.

– Som ledare står du alltid på en scen. Du är alltid synlig och kommer inte ur det här ljuset; i  kontorslandskapet, mötesrummet eller hissen. Människor bedömer dig och du bedömer dig själv, förklarar hon.

För att lösa det problemet hämtade Lena Ahlström inspiration från sin ungdom. Som tonåring hade hon arbetat som påklädare på Stadsteatern i Stockholm och stöttat flera av Sverige största skådespelare. Insikten hon fick var att många av dem var blyga personer privat, men att de ändå gick upp på scenen varje kväll och återskapade ett spännande och entusiasmerande samtal.

 

»Du får två saker: det ena är att du blir mycket mer medveten om dig själv och det andra är att du blir mycket mer effektiv i din kommunikation med andra«

 

Lena Ahlström ville därför låta cheferna utforska sitt uttryckssätt och sin kommunikationsstil, förstå sina värderingar och samtidigt använda scenen för att känna på sin synlighet och bli autentiska i sitt budskap. För att uppnå detta och bli mer bekväma i sitt chefskap tränade gruppen på storytelling, tydliga budskap, kroppsspråk och röst tillsammans med kommunikations- och scenspråkshandledare. Förutom tryggheten i sin ledarroll var en ytterligare fördel att cheferna också blev bättre på att entusiasmera och engagera när de förmedlade sitt budskap.

– Vi följer upp alla våra program genom utvärderingar över vad deltagarna tycker och långt över 90 procent är ”mycket nöjda”. Jag tror det har att göra med att de redan kan många teorier kring ledarskap och vet att de ska delegera och skapa intresse hos människor, men hur ska man göra det? Vi erbjuder en miljö där man får träna, göra fel och pröva igen, säger Lena Ahlström.

Läs mer: Så fungerar Ledarstudions utbildningar.

Tränar upp en färdighet

Konceptet lanserades med en första grupp på Teaterhögskolan 2003. Året efter hyrde Lena in sig på en liten teaterscen vid Odenplan och 2006 fick hon ett kontor på 60 kvadrat, i ett gammalt skolhus vid Vasaparken. 10 år senare har Ledarstudion hela huset: 800 kvadrat, tre våningar och sex studior, alla med var sin scen.

Att utvecklingstjänsterna blivit så uppskattade tror Lena Ahlström beror på att deltagarna får en praktisk träning, som verkligen gör skillnad i deras vardag. Till skillnad från mer teoretiska utbildningar lär man sig färdigheter, som ”sätter sig i muskelminnet” och blir en naturlig del av deltagarens beteende. Genom det man kallar ”utforskande färdighetsträning” blir det också en möjlighet för deltagarna att lära sig mer om hur de själva fungerar och kommunicerar.

– Alla människor har nytta av den här träningen för du lär känna dig själv. Du får två saker: det ena är att du blir mycket mer medveten om dig själv och det andra är att du blir mycket mer effektiv i din kommunikation med andra, säger Lena

Läs mer: Vad säger deltagarna om Ledarstudions utbildningar?

 

»Vi började med ledningsgrupperna för sju år sedan och jag kan säga att det är den mest effektiva teambuilding jag någonsin upplevt«

 

Effektiv teambuilding

Sedan starten 2003 har Ledarstudion också breddat sin verksamhet. Från att bara ha riktat in sig mot toppchefer vänder sig utbildningarna idag mot chefer på alla nivåer. De senaste åren har Ledarstudion också arbetat med hela arbetsgrupper. Bättre kommunikationsförmåga har nämligen visat sig vara lika avgörande för välfungerande grupper som för enskilda chefer.

– Vi började med ledningsgrupperna för sju år sedan och jag kan säga att det är den mest effektiva teambuilding jag någonsin upplevt. Det som händer när vi gör vår praktiska träning är att det väcks en respekt, en samhörighet och en öppenhet i gruppen. Människor börjar lyssna på varandra och även förmedla saker på ett mer intressant sätt som gör att människor blir nyfikna.

Läs mer: Se hela ledarstudions utbud av utbildningar. 

Presenteras av
 

Ledarstudion erbjuder sedan 14 år både öppna program och skräddarsydda erbjudanden för kommunikationsträning med fokus på ledarskap.

Vi är närmare 25 certifierade handledare inom kommunikation, ledarskap, retorik och scenspråk.

Totalt tränar vi omkring 500 personer varje år i våra öppna program, och vi har även ett stort antal workshops med hundratals deltagare årligen. Vi har egna sceniskt utrustade träningsstudior, 800 kvm på tre våningar, i hjärtat av Vasastan.

Läs mer på:
 www.ledarstudion.se