Hjälp en svältande Covidfamilj
– för 100 kronorCovid-19 drabbar alla, fattig som rik. Men det är inte bara sjukdomen som skördar liv. Svenska experter slår fast att lika många har dött av nedstängningar och restriktioner, som av sjukdomen – nästan uteslutande i fattiga länder där det inte finns något ekonomiskt skyddsnät.

Det går dock att göra skillnad, även med små medel.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen har i många år arbetat med barns bästa för ögonen. Med verksamhet på tre kontinenter har Barnmissionen under det senaste året haft direkt insyn hos de som drabbats absolut värst av Coronapandemins konsekvenser. Frågar man Bo Wallenberg, Barnmissionens generalsekreterare, är läget på många håll akut.

– Vi som bor i välfärdsländer har möjlighet att bunkra toapapper, vatten och basvaror. De flesta av oss har jobbet kvar och de som inte har det får stöd på andra vis – vi behöver sällan gå hungriga. I utsatta länder har antalet jobbtillfällen reducerats dramatiskt och möjligheten till statligt stöd finns ofta inte alls; då finns det heller inga resurser till vare sig mat, kläder eller sängplats för natten.

Ge bort en get och förvandla livet för en familj

Förlorat arbete leder till svält
Kombinerat med de många gånger mycket hårda pandemirestriktioner som råder i dessa utsatta områden blir isoleringen inte bara psykiskt påfrestande. Livnär man sig till exempel som daglönare kan det innebära att man själv – och hela ens familj – snabbt hamnar i svält, med påföljande nedsatt immunförsvar och följdsjukdomar.

– Genom vår verksamhet kan vi i vanliga fall förse de barn som går i våra skolor med åtminstone ett mål mat om dagen, men på grund av restriktionerna har skolorna varit stängda. Dessutom känns det fel att enbart erbjuda mat till en enda person i ett hushåll, när syskonen och föräldrarna tvingas svälta. Vi vill göra något mer.

Ta reda på mer om Barnmissionens skolor

Familjepaket med basvaror räddar liv
Bo berättar att detta blev startskottet för ”Köp ett matpaket”, där Barnmissionen samlat in pengar och gett ut tiotusentals matpaket, vars innehåll förser familjer med mat i minst en vecka. Märkligt nog var Barnmissionen nästintill ensamma om ett sådant initiativ under pandemins inledningsfas, men nu har fler hjälporganisationer tagit efter, något Bo tycker är mycket positivt.

– Med matpaketen möter vi ett akut behov och räddar liv; därför består de framförallt av basvaror som ris, mjöl, bönor och grönsaker, så att familjen kan hålla näsan över ytan trots den svåra situationen.

– Vi var också bland de första med konceptet ”Köp en get” och genom åren har vi levererat över 50 000 getter till utsatta familjer. En get ger näringsrik mjölk. Den får killingar som säljs och ger familjen en inkomst, så att de exempelvis kan betala skolavgifter för sina barn.

Utbildar för nya arbetstillfällen
Målet härnäst är att få tillbaka barnen till skolan. I fattiga områden finns hårda restriktioner vad gäller sanitet, något som innebär ytterligare utgifter för fattiga människor. För att bidra till en förbättrad situation har Barnmissionen etablerat tvättanläggningar vid sina skolor, med både tvål och handsprit. De utbildar också lokalbefolkningen i hur virus fungerar och sprids.

– Just utbildning är i det här läget av oerhört stor vikt, inte minst för att hjälpa till att skapa nya arbetstillfällen för att hjälpa folk att försörja sina familjer. Därför håller vi entreprenörsutbildningar med över 6000 människor per år bara i Afrika. En ny entreprenör skapar i sin tur omkring tio nya arbetstillfällen. Denna typ av insatser kommer att bli allt mer aktuella framöver.

Här kan du läsa om Barnmissionens entreprenörsarbete

Förespråkar full transparens
Trots att situationen kan tyckas dyster betonar Bo att det finns rejäla ljusglimtar. I pandemins inledande skede befarade han att gåvor till utsatta skulle minska, men istället har givarna gett den största respons som Barnmissionen någonsin har fått.

– Det ökade förtroende som vi fått från givarna betyder oerhört mycket för oss; vi anser att det förutsätter transparens i all förvaltning och redovisning. Av den anledningen vill vi trycka på att vi står under Svensk insamlingskontroll och har ett 90-konto, förutom att vi får bidrag från SIDA. För den som vill veta mer har vi verksamhetsberättelse med årsredovisning allmänt tillgänglig på vår hemsida. Våra givare ska kunna känna sig trygga med oss, helt enkelt, avslutar Bo Wallenberg.

Kontakta Barnmissionen

Tel: 040 689 30 40

E-post: info@barnmissionen.se

www.barnmissionen.se

Swish: 9010802