Lär er arbeta med barns och elevers lika rättigheter – med LikarättArbetar du med barn och elever eller är du vårdnadshavare? Nu erbjuder BOiU, Barnombudet i Uppsala län, den grundläggande kostnadsfria utbildningen Likarätt, som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och i skolor. 

– Materialet för elever kan skapa bra diskussioner i klassrummet som sedan kan appliceras i verkligheten, skriver en lärare som gått utbildningen.

Arbete med likabehandling är centralt i arbetet med barn och unga. Det handlar om att aktivt främja alla barn och elevers lika rättigheter och ge möjligheter att motverka kränkningar och trakasserier. Maya Perez Aronssonprojektledare för utbildningen, berättar att den kostnadsfria utbildningen Likarätt är till för alla förskolor och skolor i hela Sverige och ger dem en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och få med alla på tåget.
– Vi har tagit fram den här utbildningen tillsammans med Östersunds kommun och med stöd av Arvsfonden. Syftet är att förenkla likarättsarbetet i skolornastärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp, säger hon. 

Förverkligar barns rättigheter
Barnombudet i Uppsala län, BOiU, är en ideell förening som arbetar i Uppsala län och är helt fristående från kommun, region och stat. De arbetar för att barns rättigheter ska förverkligas fullt ut i länet och att både barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter och våga och vilja kräva sina rättigheter. Föreningen vänder sig även till vuxna i syftet att hjälpa dem våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på barns villkor, och se barnets egen kompetens. 

Läs mer om BOiU här 

Utbildningen Likarätt ger grundläggande kunskap om likarättsfrågor till både personal, vårdnadshavare, elever och barn. Den erbjuds kostnadsfritt nationellt till såväl förskolor som grund- och gymnasieskolor i hela landet och kräver inga förkunskaper.  

En framåtsyftande utbildning
Utbildningen reder ut begrepp och ger möjlighet att fundera och diskutera. Den finns i fem olika huvudmodeller; en till personal, en till vårdnadshavare och tre olika som riktar sig till barn och elever i olika åldrar.
– Utbildningen är framåtsyftande och hjälper att sätta ord på vad som redan fungerar bra och vad som kan bli ännu bättre, säger Maya. 

Läs mer om de olika utbildningarna här 

En lärare som gått utbildningen vittnar om att den var intressant och givande – och att materialet för elever kan skapa bra diskussioner i klassrummet som sedan kan appliceras i verkligheten. I utbildningens utvärdering skriver en förskollärare att de precis har börjat introducera figurerna för barnen, och att de verkade vara väldigt fascinerade av dem.
– Det ska bli kul att testa första uppgiften med barnen! 

Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor.

Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier.
Med Likarätt har ni en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla.
Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder.

Läs mer