Lyckas med distansundervisningen: konkreta tips och metoder!Den rådande situationen med distansundervisning för elever på landets gymnasieskolor ställer nya krav på motivation, fungerande studiemetoder och uppföljning; en fråga som Jana Söderberg arbetat med under flera års tid inom ramen för Motivationslyftet by Star for Life.

Frågan om motivation har kanske aldrig varit mer aktuell än i skrivande stund, när Sveriges gymnasieskolor befinner sig i en aldrig tidigare skådat situation på grund av pandemin med Covid-19. 17 mars 2020 gick regeringen ut med rekommendationen till landets gymnasie- och högskolor om att ställa om till distansundervisning för att minimera smittspridning av Coronaviruset. Men hur ska man egentligen tänka som elev, vårdnadshavare, lärare och skolledare?

Distansundervisning ställer nya krav på gymnasieskolans verksamhet. Ett exempel på detta är att många skolor nu ser vikten av att ge elever dagligt stöd i motivation, självledarskap och planering av sina studier.
– Att ge våra elever en chans att studera utifrån deras villkor och att anpassa undervisningen utifrån den individ vi har framför oss har varit högt på vår agenda en längre tid. I rådande tider och akut behov av distansundervisning blir detta ännu viktigare, säger Johan Skeppstedt, skolutvecklare för AcadeMedias grundskolor Vittra.

Stärker självförtroendet
AcadeMedia har sedan tidigare ett samarbete med det viktiga initiativet Motivationslyftet. Samarbetet har pågått i cirka 1,5 år och både skolledare, lärare och elever har fått utbildning i hur man stärker sitt självförtroende och sin självkänsla genom konkreta verktyg för motivation, självledarskap och planering.

Johan Skeppstedt berättar att AcadeMedia med hjälp av Motivationslyftet har förstått att självledarskap är av stor vikt både i nutid och framtid.
– Vi behöver en skola som förbereder elever på det som komma skall efter skolan; en kombination av traditionella skolämnen och personlig utveckling. Vi vet att en elev med enbart höga betyg inte kommer långt utan ett dynamiskt mindset. Vi vill skapa verkliga livschanser.

På tal om livschanser får nu Sveriges gymnasieskolor en chans paketerad i form av en utmaning: att se till att varje elev hänger med, även på distans. Eftersom lärarna inte får det naturliga mötet ”face to face”, etableras nu snabbt metoder för att kunna följa upp varje elev.

Direkt kunskap till skolan
Jana Söderberg som är expert på neuroledarskap, neurokommunikation och personlig hållbarhet tar upp vikten kring att sätta kortsiktiga delmål och fokus på dagens schema.
– Lärarna behöver hjälpa eleverna att bryta ner veckans uppgifter till ett dagligt schema för att skapa engagemang. Som elev behöver man nu en mycket tydligare förståelse för vad man behöver prestera per dag för att hänga med och inte stagnera i sin utveckling, säger hon.

I tider av oro är god planering och fungerande rutiner viktigare än någonsin tidigare. För alla elever är det nu viktigt att ha en tydlig ram med rimliga förväntningar att förhålla sig till. Dessutom behöver eleverna få reda på vad som generellt sett fungerar för deras hjärna för att skapa motivation.

– Den unga hjärnan är inte byggd för att sitta och arbeta flera timmar i sträck. Det är klokt att arbeta i 20-25-minuters pass, med fem minuters avkoppling däremellan. Många föräldrar jobbar nu också hemifrån och här finns en fantastisk möjlighet för dig som förälder att vara en förebild. Ta gemensamma pauser hemma, kanske en 15-minuter lång promenad, en fika eller annat. Planera er dag tillsammans kvällen innan – vad behöver vi få gjort imorgon?
Vill ni få fler tips? Klicka här

När hon talar närmare om de gymnasielever som nu befinner sig i en situation med distansundervisning trycker Jana extra mycket på vikten av att skolan checkar in med eleverna på daglig basis.
– Nu blir det ännu viktigare att elevernas mentorer checkar in och att det finns en konkret och god digital undervisning där man tydligt kan se om eleven deltar, och om så inte är fallet, ta en direkt kontakt med eleven.

”Viktigt att ha kontakt”
Niklas Anderberg, utbildningschef för gymnasieskolorna i Malmö Stad, berättar att man vidtagit åtgärder för att följa upp elever som riskerar att hamna efter på grund av otrygga hemförhållanden.
– Vi jobbar mycket aktivt för att ha en kontakt med alla elever på daglig basis. Vi följer noggrant närvaron i det ”digitala klassrummet” och har satt upp en rutin där alla elever som inte är närvarande på de digitala lektionerna måste kontaktas samma dag.

Malmö Stads gymnasieskolor påbörjade ett samarbete med Motivationslyftet under 2019 då man insåg vikten av att stärka varje individs självförtroende och självledarskap. Niklas fortsätter.
– Motivationslyftet ger oss en fantastisk möjlighet att på allvar stärka varje individ, de ska våga tro på sig själva och sin förmåga. Att hjälpa elever med ett så kallat ”growth mindset” är verkligen angeläget, mycket av lärandets framgång bottnar i tron på den egna förmågan.

Konkreta tips från experter
Jana Söderberg ser positivt på att skolor nu sätter fokus på motivation och självledarskap och ser en förhoppning att man på sikt integrerar kunskapen om självledarskap i alla led i skolväsendet såsom lärarundervisningen, elevers undervisning samt på ledningsnivå.
– Denna kris skapar naturligtvis mycket rädsla just nu, men det finns samtidigt mycket man som skolledare, lärare och elev kan göra för att underlätta situationen och se till att eleverna inte halkar efter.

Motivationslyftet har tagit fram tips till lärare, elever och vårdnadshavare som med fördel också kan ta del av informationen. På sin hemsida har de publicerat konkreta tips för målgrupperna och kommer även att öppna upp en chattfunktion där man som elev, vårdnadshavare, lärare eller skolledare kan ställa frågor och få hjälp.

Genom att klicka in på Motivationslyftets hemsida går det att kostnadsfritt få tillgång till alla tips samt chatten som går live 15 april, direkt efter påskhelgen.

Tipsen för elever rör bland annat mindset, förutsättningar och att plugga med 20:5-metoden.
Klicka här för att läsa mer!

Motivationslyftet by Star for Life
Motivationslyftet by Star for Life erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial som strukturerat och forskningsbaserat tränar barn och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället

Star for Life startade sin verksamhet i Sydafrika 2005 och har sedan dess spridits till fler regioner och länder. År 2013 påbörjades arbetet med att utveckla verksamheten till Sverige och att anpassa metodiken och programmet till den svenska skolan. Star for Life Group har en gemensam vision – att stärka ungdomars självledarskap, stärka den fysiska och psykiska hälsan samt skapa engagemang och förutsättningar för sin egen och samhällets framtid.

Motivationslyftets metodik utgår från den svenska läroplanens övergripande mål, barnkonventionen och FNs globala hållbarhetsmål.

AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Visionen är att leda utvecklingen av framtidens utbildning och man har som målsättning att bidra till nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet. – Change through education.

Malmö Stads gymnasieskolor