Kon – en ofrivillig klimatbovKossan har på senare tid fått ett oförtjänt rykte som klimatbov, men ekologisk mjölkproduktion är en mycket viktig del i en hållbar livsmedelsförsörjning. Nu vill organisationen KRAV slå ett slag för den KRAV-certifierade kons roll för miljön.

Vi i västvärlden behöver äta mer vegetarisk kost, men om vi väljer kött- och mejeriprodukter är det av yttersta vikt att vi väljer ekologiskt och KRAV-märkt. Det ska inte förnekas att både kor och jordbruk i allmänhet påverkar klimatet. Vi behöver äta betydligt mer vegetariskt, men kött och mejeriprodukter är inte endast problematiska. Väljer man ekologiska och KRAV-märkta kött- och mejeriprodukter, bidrar man faktiskt till en hel del positiva effekter.
Läs mer här

Ett positivt exempel är att KRAV-märkta kor äter särskilt mycket gräs och klöver och bara en mindre mängd säd och annat som vi människor kan äta. På en KRAV-godkänd gård finns stor andel vall, det vill säga gräs- och klöverodling, vilket är bra för klimatet då vallen kan binda kol i marken. KRAV-bönder använder heller inte konstgödsel som har tillverkats med stor mängd fossil energi.

– En stor andel vall som finns på de KRAV-märkta gårdarna bidrar positivt till minskad klimatpåverkan, och eftersom vallen och all annan mark på gården odlats utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel så är jorden full av liv, och därmed också mer robust ifall det blir torka eller mycket nederbörd som en konsekvens av klimatförändringarna, säger Anita Falkenek, vd för KRAV.
Läs mer här

Bidrar till biologisk mångfald
Hon berättar att alla KRAV-bönder odlar både foder och livsmedel utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Det är bra för den biologiska mångfalden. Forskningen visar att det finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare i ekologisk odling. Livsviktiga förutsättningar för många livsmedel. Så på detta vis bidrar de KRAV-märkta korna till biologisk mångfald över hela Sverige, och de delar sina betesmarker och naturbetesmarker med en stor mängd blommor och växter. Dessutom minimeras risken för att kemiska bekämpningsmedel hamnar i våra vattendrag.

På KRAV-märkta gårdar säkerställer bonden att all el kommer från förnybara energikällor och fodret ska i huvudsak odlas på gården – allt för att minska klimatpåverkan.

Tar hänsyn till naturligt beteende
– En annan mycket viktig fråga är djurvälfärd. KRAV har nog världens tuffaste regler för god djurvälfärd, berättar Anita Falkenek.

KRAV-godkända djur ska kunna få utlopp för sina naturliga beteenden och får lov att vara ute och beta mycket. När kon ska kalva får hon vara för sig själv, och kalvarna får dia minst ett dygn efter födseln. Kalven får sedan riktig ekologisk mjölk under minst 12 veckor. 

Allt det här gäller förstås även för djur som fötts upp för köttproduktion och som är KRAV-certifierade. De får på samma sätt vara ute mycket och beta, och äta ekologiskt, KRAV-märkt foder.
– Med KRAV får man som konsument en ”allt-i-ett-märkning” som omfamnar alla hållbarhetsfrågor – det är det som är KRAVs styrka, säger Anita Falkenek.

Läs mer här

 

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV är ekologiskt, och mer därtill
– det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

KRAV-märket finns på mat från hela världen
– det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den är producerad. På så sätt kan du göra skillnad för djur, miljö och människa i både när och fjärran.

Läs mer om KRAV