Mer forskning för suicidprevention viktigare än någonsin – World Suicide Prevention Day 10/9Den 10/9 har WHO sedan 2003 instiftat World Suicide Prevention Day. Då anordnas aktiviteter runt om i världen för att skapa ett globalt engagemang och öka medvetandet om att självmord kan förhindras! Det internationella förbundet för suicidprevention bjuder i anknytning till detta in till en ljusceremoni för att lyfta fram problemet. Vi visar vårt stöd genom att också tända ljus.

Antalen självmord har legat på samma nivå i Sverige de senaste tio åren trots att en nollvison antogs 2008. Cirka 1500 personer tar sitt liv i Sverige varje år och man beräknar att cirka 150 000 personer har allvarliga suicidtankar. Trots det är forskningsanslagen för att ta fram evidensbaserade metoder för att förhindra självmord för låga. Vi vet en del men behöver veta mer. Det vill vi i Fonden för Psykisk Hälsa ändra på.

Läs mer om Fonden för Psykisk hälsa

I samband med World Suicide Prevention Day lanserar vi därför en insamlingsmånad som kommer att avslutas i samband med World Mental Health Day den 10/10. Målet är att samla in mer pengar än någonsin till forskningen för psykisk hälsa, inkluderat suicidprevention! Psykisk ohälsa som helhet kostar samhället cirka 5% av BNP; en av tre människor behöver under sin livstid någon form av behandling för psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning – #allakännernågon. Tyvärr finns tecken på att rådande pandemi och stundande lågkonjunktur kommer att öka riskerna ytterligare.

Ta del av berättelser om psykisk ohälsa

I år är det därför viktigare än någonsin att satsa på psykisk hälsa. Hjälp oss att dela ut större forskningsanslag än någonsin! Ditt bidrag är viktigt och bidrar till psykisk hälsa genom att förebygga sjukdom, öka öppenhet och rädda liv.

Stöd oss här

Fonden för Psykisk Hälsa

Om du har självmordstankar är det viktigt att söka hjälp. Vård finns öppen dygnet runt på psykiatriska akutmottagningar runt om i landet och om du mår för dåligt för att själv ta dig dit kan du ringa 112. Är du orolig för en närstående, fråga och gör vad du kan för att lyssna och hjälpa personen till vård. Som närstående kan du också alltid kontakta vård för hjälp med vidare hänvisning om du inte vet vad du ska göra.

Expressen.se
Redaktionell artikel

Fonden för Psykisk Hälsa är en idéell fond som funnits sedan 1993. Vårt mål är att förebygga sjukdom, öka öppenhet och rädda liv genom mer forskning, ökad öppenhet och samhällspåverkan på basen av forskning och beprövad erfarenhet. Stöd oss i vårt arbete och Swisha ditt bidrag till: 123 900 75 01 – Vill du veta mer om Fonden för Psykisk Hälsa gå in på www.psykiatrifonden.se