Moderna modulbyggnader löser förskole- och skolkriserLokalbrist bland förskolor och skolor är vanligt och kan påverkas av varierande barnkullar, vid renovering, oönskade vattenskador eller omdisposition av lokaler. Dagens moderna och tillfälliga förskole- och skolmoduler löser problemet – och utmanar gårdagens baracker.

– Det är inte ovanligt att de som flyttar in upplever en förbättrad miljö jämfört med de permanenta lokaler de kommer från, säger Nina Flood, Sverigechef på Temporary Space Nordics.

På mindre än två månader kan en skolverksamhet gå från beslut till inflyttning i modulbyggnader. Det görs ofta som komplement till nybyggnation, vid tillfälligt ökat behov av platser, när det brådskar eller är svårt att få fram större investeringsmedel.

Temporary Space Nordics (TSN), tidigare i år avknoppat från maskinuthyrningsbolaget Ramirent, skapar varje år hundratals tillfälliga skol- och förskoleplatser. Modulerna uppfyller boverkets byggregler, har en trivsam touch, 270 cm i takhöjd och inomhusmiljön motsvarar i princip en permanent lokal – anpassad efter verksamheten.

– Projekteringen lägger grunden för upplevelsen av lokalerna, därför är allt vårt utvecklingsarbete fokuserat på människan – medarbetaren, kunden och de dagliga användarna. Det är genom dem vi kommer göra skillnad, berättar Nina Flood, Sverigechef på Temporary Space Nordics.

Vill du veta mer om våra lösningar för skolverksamheter? Klicka här

”God luftkvalitet är helt avgörande”
Styrkan med just TSNs produkter är att de alltid är utrustade med centraliserad ventilation, med värmeåtervinning och möjlighet till komfortkyla.

– God luftkvalitet är avgörande för inomhusmiljön och med vår lösning är det enkelt att justera luftflödena efter varje specifik verksamhet. På så sätt kan vi hålla nere ljudnivåer och sparar dessutom yta inne i klassrummen som bättre används till fördel för lärare och elever, säger Nina Flood.

Här kan du läsa mer om våra lösningar för de minsta – och förskoleverksamheter

”Vi återanvänder lokaler”
Vidare beskriver hon modulerna som en hållbar lokallösning sett till modulernas långa livstid.

– Modulerna kanske behövs i tre år i en kommun och fem i en annan. Sen flyttar vi dem från plats till plats – vi återanvänder lokaler helt enkelt. Det är något av det mest miljövänliga man kan göra, avslutar Nina Flood

Sedan 1980-talet har vi hjälpt företag i en rad olika branscher att flytta hela eller delar av sin verksamhet till tillfälliga lokaler. Vi erbjuder snabba, smidiga och ekonomiska lösningar för alla behov och vi har gedigen erfarenhet och många framgångsrika projekt bakom oss.

Läs mer: www.temporaryspace.se

Kontakta oss: info@temporaryspace.se