Rapport: Tusentals arbetstillfällen hotade av den nya flygskatten

Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

Med start 1 april införs den nya flygskatten.
Skatten per passagerare blir 60, 250 eller 400 kronor plus moms beroende på resmål.
- Vi är bekymrade över att regeringen har underskattat de negativa effekterna och att avgångar, flyglinjer och i värsta fall hela flygplatser riskerar att avvecklas, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

 

Flygskattens effekter på klimatutsläppen bedöms i regeringens utredning som marginella och 126 av 156 remisstanser riktade kritik mot förslaget. Maria Rankka menar att flygskatten inte har den effekt på utsläppen som många förespråkare gett sken av. 

- Alla som satt sig in i frågan vet att skatten kommer att ha en mycket marginell miljöpåverkan, men potentiellt stor negativ inverkan på jobb, ekonomi och flygtillgänglighet. I den utredning som ligger till grund för förslaget står det i praktiken svart på vitt. Ändå motiveras förslaget med miljöargument av politiker som mycket väl vet att det inte alls handlar om miljön, utan att skatten är ett resultat av kohandel inom regeringen, säger Maria Rankka.

Skatten är tänkt att läggas på samtliga flygresor, även i de fall där flygbolagen erbjuder möjligheten att flyga på biodrivmedel.

- Det är ett stort feltänk. Det driver ytterligare upp kostnaderna för att erbjuda flyg på biodrivmedel och gör det mindre intressant för resenärer att göra bra val, säger Maria Rankka.

- I stället för en effektlös flygskatt borde man från regeringens sida satsat på att främja investeringar i grönt flyg och intensifiera införandet av internationella styrmedel för minskad klimatpåverkan, säger Maria Rankka.

Stockholms Handelskammares rapport, Flygplatsdöden, som gjorts av WSP och släpptes i somras, pekar på att en nationell flygskatt försämrar svensk konkurrenskraft och bryter upp en större klyfta mellan stad och land.

Av rapporten framgår att sju flygplatser är extra utsatta och i dag har väldigt små marginaler. Exempelvis går 70 procent av resorna mellan Stockholm och Norrland med flyg.

Efter rapportens publicering har regeringen utökat det offentliga stödet till regionala flygplatser.

- Tusentals arbetstillfällen runt om i landet hänger på att det finns tillgång till flyglinjerna och det gynnar även huvudstadsregionen. Skatten kan få svåra regionalpolitiska effekter, säger Maria Rankka.

Redan innan flygskattens införande har effekterna börjat synas. Exempelvis har direktlinjen från Karlstad till Alicante avvecklats.

- Man kan, tyvärr, misstänka att linjer läggs om på ett sätt som främst gynnar utvecklingen av Köpenhamn och Oslo på Arlanda och Sveriges bekostnad. Det blir längre resor med fler mellanlandningar samtidigt som Stockholms konkurrenskraft försämras, säger Maria Rankka.

Rapporten i sin helhet går att läsa här.


Stockholms Handelskammare skapar opinion, väcker debatt och påverkar beslutsfattare i frågor som är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och tillväxt.

Läs mer på chamber.se