Resan mot 100% förnybar energi

I Ängelholm sträcker sig ledningsnätet femton mil och ger el till 2500 kunder.

Att använda fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och hållbart sätt att värma upp sin bostad. I Ängelholm har Öresundskraft som mål att fjärrvärmen ska vara 100% återvunnen energi år 2024. Med sina 99,3% är de snart i hamn!

Den återvunna energin som driver fjärrvärmen i Ängelholm består bland annat av gamla möbler och annat träavfall från återvinningsstationer. Avfall som inte längre har något användningsområde får nu göra nytta i form av värme. Hos Öresundskraft är just hållbarhets- och miljöaspekten central i verksamheten.

– För oss är det viktigt att göra rätt på riktigt. Vårt mål är 100% återvunnen och förnybar energi år 2024 och det målet uppnådde vi i princip redan i våras i Ängelholm. Det gjordes tack vare dialog med en leverantör som kunde plocka bort den fossila plasten i sitt träavfall, säger Björn Goffeng, produktansvarig fjärrvärmeaffären.

Nyfiken på att ansluta till fjärrvärme? Läs mer här!

Dubbelt klimatsmart
Processen bakom hur en bostad värms upp låter kanske inte så spännande men faktum är att det är ett ganska häftig förlopp, och numera även klimatsmart. Fjärrvärmen utgår från ett centralt värmeverk och leder sedan värmen via vatten i ett ledningsnät i hela områden och ut till villor och fastigheter. Nätet går ut till en värmeväxlare som växlar det varma vattnet till kundens värmesystem och genererar varmt vatten och varma element.

– I Ängelholm heter värmecentralen Åkerslundsverket. Därifrån har vi femton mil ledningsnät som går ut till 2500 kunder. 2000 villor och 500 fastigheter, säger Björn. Men det är inte bara de förnybara energikällorna som gör fjärrvärmen till ett klimatsmart val. Att värma upp bostäder och fastigheter med fjärrvärme avlastar dessutom elnätet, vilket gör att elen kan användas där den gör större nytta, som vid laddning av elbilar eller i industrier. Särskilt mycket gör det skillnad vintertid när det är kallt ute och elbehovet är stort.

Här kan du läsa mer om fjärrvärme

Ett tryggt val
Utöver den viktiga klimataspekten så är fjärrvärme ett tryggt sätt att värma upp sin bostad. Det är enkelt, smidigt och kräver inte mycket underhåll och tillsyn.

– Du får den värme du behöver direkt när du behöver den. Det är ett tryggt och säkert val som konsument. I Ängelholm har vi 100% leveranssäkerhet, säger Björn.

Och framtiden för fjärrvärme ser minst sagt ljus ut! De globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet har fått många verksamheter och städer att tänka om och utvecklas åt ett grönare håll. I Ängelholm har de fullt upp. Bland annat bygger de ut fjärrvärmen i Fridhem och Södra porten och inne i staden håller de på att förtäta med fjärrvärmeanslutningar runt Stationsområdet. Björn är positiv till utvecklingen:

– Det är kul att fjärrvärmen växer i Ängelholm!

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag i Nordvästra Skåne, som ägs av Helsingborgs stad. Varje dag arbetar vi för att göra vardagen enklare och livet mer hållbart för våra 125 000 kunder. Detta sker genom de tjänster vi erbjuder: el, fjärrvärme, biogas, naturgas, fordonsgas, fjärrkyla, energitjänster, bredband och stadshubb för IoT.

Läs mer på www.oresundskraft.se