Så gör du rätt med digital parkering – och undviker böterParkering Malmös parkeringsvakter arbetar för att säkerställa tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet på stadens parkeringsområden. Bilar som exempelvis står felparkerade eller inte uppvisar att de har en giltig parkering riskerar därför att få en kontrollavgift. Med Parkering Malmös nya, biljettlösa betalautomater har vissa risker för att få en kontrollavgift försvunnit, medan nya har uppstått. 
– Tidigare kunde du få en kontrollavgift för att din biljett inte var synlig. Numera är det viktigt att du skriver rätt registreringsnummer i betalautomaten, säger Agneta Weimarsson, kommunikationschef.

När det är dags att parkera bilen känner många en vag oro. Får du stå på den här gatan? Har du ställt bilen rätt – egentligen? Du kanske till och med ser den övervakande parkeringsvakten framför dig och riktigt kan förnimma den svidande känslan som en kontrollavgift för en felparkering ger. Har du betalat för lite för parkeringstiden, inte lagt biljetten synlig i vindrutan eller kanske inte har betalat alls vet du att en bot sällan är långt bort. Men det finns en god anledning till detta.

Säkerställer säkerheten
Syftet med parkeringsövervakning är att säkerställa tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten på parkeringsområdena; helt enkelt för att se till så att du kommer fram med ditt fordon när du behöver, på ett tryggt och säkert sätt. För att inte tala om de fordon som behöver komma fram i ett akut läge. Detta görs genom regelbundna områdesbesök och övervakning av parkerade fordon.
Vill du veta mer? Klicka här

Parkering Malmö hanterar den service som krävs – såsom kamerabevakning, underhåll och städning, för att upprätthålla en trygg och säker parkering på stadens tomtmark. De övervakar så att parkeringsreglerna följs – både på de egna parkeringarna och på uppdrag av externa fastighetsägare.
– Vi har totalt 23 parkeringsvakter som sköter övervakningen året runt, säger Agneta Weimarsson, kommunikationschef på Parkering Malmö.

”Parkören har ett stort ansvar”
Agneta berättar att Parkering Malmö har ersatt de gamla parkeringsautomaterna med nya, biljettlösa betalautomater. Skillnaden med de nya automaterna är enligt Agneta att du istället för att lägga en biljett i vindrutan registrerar bilens registreringsnummer digitalt, så att parkeringsvakterna kan scanna av bilens registreringsnummer och säkerställa att avgiften har betalats.
– Det är väldigt viktigt att rätt registreringsnummer fylls i; om parkeringsvakten inte får en ”match” i vårt system när de söker på ditt registreringsnummer kommer du att få en kontrollavgift. Genom att vara noggrann och säkerställa att du står rätt parkerad och att registreringsnumret är korrekt inmatat kommer du att kunna undvika kontrollavgifterna. Vi tror och hoppas att det här kommer att göra parkerandet enklare för både parkörer och parkeringsvakter i framtiden.

Med de nya betalautomaterna slipper du alltså risken med att p-biljetten inte ligger synlig för parkeringsvakten. Andra fördelar är att du slipper gå tillbaka till bilen med biljetten. Vid behov kan du dessutom alltid kontrollera din pågående parkering.
– Det finns en knapp för detta direkt på automatens display. Tryck på ”Kontrollera pågående parkering” på displayen och ange ditt registreringsnummer, så visas både vilken zon du är parkerad i, hur mycket du har betalt och när din parkeringstid går ut. Du kan också kontrollera din pågående parkering via andra automater bara de finns i samma parkeringsområde, säger Agneta.
Läs mer här

Förläng parkeringstiden digitalt
Hon berättar att trenden att betala sin parkering med mobilen är en trend som växer snabbt.
– Allt fler väljer också att betala sin parkering med mobilen. En fördel med detta är att du enkelt kan förlänga din parkeringstid därifrån du befinner dig. Men, även här är det viktigt att du är noga med att ange rätt bil och rätt registreringsnummer och inte minst rätt zonkod, poängterar hon.

När det gäller parkeringsapparnas funktion ”Nära dig”, uppmanar Agneta till viss försiktighet. GPS:en visar koordinaterna där du står, och inte var bilen står. Har du gått några steg från bilen, så finns det risk att mobilen anger fel zon. 

Läs mer här

– Precis som alltid har parkören fortfarande ett långtgående ansvar att se till att bilen står rätt parkerad och att parkeringsvakterna får den information som behövs för att bedöma att rätt avgift för att stå på platsen har betalats. Det är möjligt att reklamera en kontrollavgift, men om du haft för bråttom och råkar slarva så är det dessvärre inget tillräckligt argument för att Parkering Malmö ska skriva av kontrollavgiften.

”Lika för alla”
Att få en kontrollavgift är aldrig roligt, men man får inte glömma att det är ett sätt att förhindra fusk och öka betalningsmoralen. Agneta berättar att det är viktigt för henne och hennes kollegor att de behandlar alla lika.

–  Vi förstår att det känns tråkigt och orättvist när man får en kontrollavgift, och avsikten inte har varit att fuska. Men för att vi ska kunna hantera vår verksamhet med så hög rättssäkerhet som möjligt måste vi har tydliga rutiner och arbetssätt för att alla ska bli rättvist behandlade. Kunderna ska alltså känna sig trygga i att deras ärende behandlas lika, alltid.

Så summa summarum: för att slippa en kontrollavgift i den digitala parkeringvärlden, läs instruktionerna, följ alla steg noggrant och kontrollera en gång extra att du skrivit rätt registreringsnummer och rätt zonkod. Och ett extra tips, förbered gärna genom att ladda ner någon av parkeringsapparna hemma i lugn och ro, så undviker du risken med att skriva fel!