Så hjälper Frälsningsarmén människor utsatta för human-trafficking

Människohandel är ett ständigt aktuellt ämne, och enligt statistik identifieras fler och fler varje år i Sverige. Brotten ter sig på flera olika vis; från sexuella ändamål till organhandel, tvångsarbete och tvång till att begå kriminella handlingar. Med förebyggande arbete och specifika insatser ämnar Frälsningsarmén för att hjälpa de drabbade – varje dag.

– Därför finns vi på Safe Haven, en av flera verksamheter inom Frälsningsarmen där vi jobbar för att kunna hjälpa de utsatta, förklarar Lovisa Landälv, verksamhetssamordnare.

Den humanitära katastrofen i form av människohandel är en som pågår överallt i världen. Samtidigt är det svårt för en ovetande omgivning att märka av det, likaså att försöka kliva in och sätta stopp. Sedan 2017 har Safe Haven Traffickingcenter, Stockholm, arbetat för att kunna bistå med hjälp till den som drabbats. 

– Vi vill ge folk möjligheten att få perspektiv på sina rättigheter. Många som är utsatta för brottet människohandel, eller misstänks vara det, har ofta begränsad förståelse att de är just det. Framförallt är det många som inte känner till vilka rättigheter de har som brottsoffer, berättar Lovisa Landälv.

Så arbetar Frälsningsarmén för att stoppa människohandeln

Arbetar även med uppsökande
Genom Safe Havens insatser får brottsoffer information kring sina möjligheter och rättigheter, så att de får möjligheten att ta ett informerat beslut om sitt liv. 

– Om man varit utnyttjad och fått sin värdighet tagen från en så vill vi kunna hjälpa till att få dem att börja ta tillbaka en del av sitt liv.

En del av verksamhetens arbete blir uppsökande av potentiellt utsatta, och att folk inte söker sig till Safe Havens självmant är inte ovanligt, berättar Lovisa. En stor andel har svårt att förstå vad de exakt utsatts för, medan många andra kan uppleva skuld gentemot sig själva.

– Vi jobbar sällan med att direkt säga att de är brottsoffer, utan vi uttrycker mer att de har en begränsad frihet, är under hot eller kontroll. Därpå förmedlar vi att vi gärna vill ta ett samtal där vi berättar om deras rättigheter, med ett samtal på vårt center där vi försöker förstå situationen. Ibland kan det vara så att personen inte är utsatt men att det finns någon form av utnyttjande och kan vi hänvisa vidare dem till andra verksamheter som vi jobbar med.

Vill du veta mer om Safe Havens?

Stöttar ukrainare på flykt
Safe Havens Traffickingcenter samarbetar med advokatbyråerna Asylbyrån och Brottsbyrån för att erbjuda korrekt juridisk information till de som utsätts. Utöver detta tränar och handleder vi volontärer som kallas Legal Buddies som blir kontaktpersoner till de som kommer till centret. Vi samarbetar också nära med myndigheter och andra organisationer för att möta den utsattes behov. Allt med individens behov och godkännande som grund. 

Idag består Safe Havens kärnverksamhet av deras egna anställda, jurister och socionomer. Med dessutom ett tight nätverk av flera myndigheter är möjligheterna alltid goda för utsatta att få hjälp – men Lovisa understryker att det alltid görs först efter att offret gett godkännande och ledning.

Safe Havens har dessutom alldeles nyligen anställt en som specifikt riktar sig in på ukrainska flyktingar; dels för att motverka exploatering samt identifiera brottsoffer.

– Människor på flykt är en extremt utsatt grupp. Vi hjälper dessa att komma i kontakt med svenska myndigheter och få de att förstå att vi alla är här för att hjälpa dem. Vid behov kan vi leda dem vidare in i Frälsningsarmens skyddade boenden där de kan få känna trygghet och stöd genom samtal, säger Lovisa och avslutar:

– Samhället kommer tyvärr bara i kontakt med en liten skärva av de utsatta, men vi kommer alltid jobba för att alla människor ska få möjligheten att leva sina liv fullt ut.

Frälsningsarmén i Sverige finns i cirka 70 städer/kommuner med 113 verksamheter. Det är församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter för alla åldrar.

Kåren/församlingen driver dessutom olika former av öppet socialt arbete. Av de 113 verksamheterna sker detta i större omfattning i 37 av dessa. Kårens sociala arbete riktar sig till olika målgrupper utifrån det lokala behovet. Det kan vara insatser för barn, ungdomar, arbetslösa, kvinnogrupper, äldre och ensamma och vi tar även emot ekonomiskt hjälpsökande.

Dessutom finns 20 sociala institutioner varav de flesta med heldygnsomsorg för missbrukare, men även för föräldrar och barn samt ungdomar i riskzon.

Victor Christophe

Learn More →