Så kan du enkelt beställa hemläkare – genom Allys mobilappVi lever i vad som för tillfället kan klassas som osäkra tider. Den rådande pandemin innebär att alla måste ta sitt ansvar för att minska smittspridningen, något som kan innebära att besök hos läkare och vårdcentraler kan bli av det svårare slaget. Det är ett problem som den nystartade vårdgivaren Ally vill lösa – i form av hemläkare som enkelt beställs via mobilen.

Det råder inga tvivel om att vardagen har vänts upp och ned för de allra flesta just nu. De som kan beordras att jobba hemifrån, social distansering är en tämligen ny term som blivit vardag, och vid minsta förkylningssymtom tvingas du stanna hemma. Samtidigt är de vardagliga virusen som vi är välbekanta med ännu kvar, och du kan fortfarande drabbas av till exempel magont och öroninflammation. Men med rädsla för det nya viruset kan många dra sig för att åka till vårdcentraler och vistas i lokaler med potentiella smittspridare – och där kan lösningen vara den nya mobilappen Ally.

Att få hem en läkare när du är sjuk innebär inte bara att du slipper ta dig upp från sängen, du undviker också smittrisken i ett väntrum – och Ally är på så sätt ett väldigt bra komplement till den traditionella vården. Ally erbjuder undersökning och behandling, och kan skriva ut både recept och remiss om det behövs.

Vill du ha mer information om Ally? Klicka här!

Strikta hygienkrav
Även de som drabbats av luftvägssymtom med till exempel befarad lunginflammation kan beställa en hemläkare genom Ally. I de fallen används full skyddsutrustning och strikta hygienkrav i enlighet med Smittskydd Stockholms riktlinjer följs.

– All utrustning desinficeras och handsprit används flitigt. Vi behandlar alla luftvägssymptom som potentiell covid-19 infektion och använder utöver sedvanlig hygien även handskar, munskydd och visir, säger Karoline Malmberg, grundare och CMO på Ally Medical AB

Ally är en nystartad vårdgivare i Stockholm som digitaliserar och förenklar vårdbesöket genom att erbjuda hembesök av läkare och sjuksköterskor som bokas via en app. Vår vision är att skapa en tjänst som kombinerar bekvämlighet och tillgänglighet med vårdkvalitet och medicinsk integritet. Vi strävar efter en positiv inverkan på svensk sjukvård där vi avlastar snarare än belastar. Vi tror på långsiktighet och vikten av att skapa en win-win-win för vårdgivare, patienter och samhället.

Hemläkare – en stor fördel
Ally fungerar som en blandning mellan en vårdcentral och en lättakut. Det betyder att du kan få hjälp med undersökning, rådgivning och behandling men även sjukintyg, recept och remiss och det skulle behövas. Bra att veta är dock att om du bokar hem läkare eller sjuksköterska via Ally flera gånger är det inte säkert att det är samma person du får träffa, då de jobbar efter olika scheman. Vid långvarig eller kronisk sjukdom som kräver regelbunden uppföljning är det därför bättre att träffa sin ordinarie läkare på vårdcentralen.

Karoline berättar att Allys läkare och sjuksköterskor är både erfarna och mycket duktiga, och att du som patient kan vara trygg med att oavsett vem som kommer hem till dig är det en erfaren och duktig läkare eller sjuksköterska som tar dina besvär på allvar.

Att göra ett hembesök kommer med många fördelar, både jämte nätdoktorer och doktorer i traditionell vårdmiljö, menar hon. Här kan läkarna bemöta patienten ansikte mot ansikte i deras trygga miljö, något som kan ge en trygg och mer personlig omsorg. Genom att göra läkarundersökningen hemma hos patienten istället för på en lättakut eller vårdcentral kan det dessutom upplevas både enklare och tryggare – och vårdmötet blir inte lika påfrestande som många ofta kan uppleva, kanske särskilt för den som har små barn som är sjuka, eller för den som inte känner sig i form nog för att förflytta sig.

Läs mer om Ally här

– Genom ett besök i hemmet kan vi se över din hälsa på ett holistiskt sätt. Trots att vi inte är på en vårdcentral kan vi mäta blodet, lyssna på lungorna med stetoskop, ta en snabbsänka för att se om du har en infektion eller inte och mycket mer. Det blir precis som ett riktigt läkarbesök, men tvärtom. Vi kommer till dig, säger hon och avslutar:

– Det är en enkel procedur. Genom att ladda ned vår app och identifiera dig med BankID beskriver du ditt problem patientavgiften är 300 kr enligt Region Stockholms taxa, och frikort gäller. Vi finns för dig i Stockholms innerstad alla dagar mellan 8.00 till 20.00.