Skriv på listan – mot global handel med vilda djurDjur ska inte födas upp eller fångas in från det vilda för att bli husdjur, traditionell medicin eller underhållning. Det anser World Animal Protection och uppmanar alla att skriva på listan mot global handel med vilda djur.
– Dessa hemska förhållanden är inte bara djurplågeri; de skapar även en grogrund för smittsamma sjukdomar som MERS – och nu coronavirus, säger Lina Dahl, kampanjansvarig i djurskyddsorganisationen.

Om fem månader, i november 2020,samlas ledarna för världens 20 mest inflytelserika länder inklusive EU i Saudiarabien för att under två dagar diskutera framför allt frågor rörande handel och finansiell stabilitet; och inte minst pandemins påverkan på världsekonomin. Mötet heter G20 och ämnar samordna globala åtgärder. En av dessa åtgärder anser World Animal Protection måste vara ett beslut om att stoppa handeln med vilda djur för gott.
– Ett sådant viktigt beslut kan både stoppa framtida pandemier och skydda miljontals djur, säger Lina Dahl, kampanjansvarig i djurskyddsorganisationen.

Vill du veta mer? Klicka här

Tar ställning för djuren
World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer. De hjälper djur på alla nivåer, från direkta insatser till långsiktig politisk påverkan. I Sverige arbetar de med information och utbildning, de samlar in pengar till projekt runtom i världen och arbetar politiskt för ett starkare djurskydd. Med sina samarbeten med företag som har en direkt möjlighet att förbättra för djur, exempelvis inom resebranschen och livsmedelsindustrin, är World Animal Protection en aktiv röst som tar ställning för djuren.

Stöd deras arbete här

Lina berättar att den globala handeln med vilda djur är grym och kortsiktig – och dessutom riskerar att skada vår hälsa och världsekonomin.
– Blir vi tillräckligt många som skriver på listan kan vi tillsammans uppmana ledarna på G20-mötet att förbjuda handeln med vilda djur över hela världen. Situationen vi lever i nu – den globala coronakrisen – har på ett brutalt sätt visat att de vilda djuren hör hemma i det vilda. Vi har kämpat för detta i decennier men frågan är mer aktuell än någonsin just nu. Det är hög tid att ett beslut fattas.

World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer. Vi hjälper djur på alla nivåer, från direkta insatser till långsiktig politisk påverkan.

I Sverige arbetar vi med information och utbildning och samlar in pengar till våra olika projekt runt om i världen. Vi arbetar även politiskt för ett starkare djurskydd och samarbetar med företag som har en direkt möjlighet att förbättra för djur, till exempel inom resebranschen eller livsmedelsindustrin.

Vi vill se ett gott djurskydd i Sverige och att djurvänliga metoder ska vara gynnsamma även för människor. Sverige bör även bidra till att höja djurskyddet inom EU och internationellt.

Vårt huvudfokus som internationell organisation är de länder i världen som helt eller delvis saknar djurskyddslagar. Problemen och lidandet för djuren är därför mycket mer utbredda och akuta. Men vi vill samtidigt att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland vad gäller stark lagstiftning som skyddar djuren.

Vi är därför en aktiv röst och tar ställning för djuren i många olika sammanhang även i Sverige, då framför allt där det finns en tydlig koppling till våra fyra prioriterade programområden: Vilda djur, Djur i samhällen, Lantbruksdjur och
Katastrofdrabbade djur.

Läs mer och stöd World Animal Protection här