Så ska gåtan bakom reumatism lösasMinst 1 miljon människor i Sverige lever med någon form av reumatisk sjukdom – ändå är det fortfarande en gåta varför man får det. Reumatikerförbundet är efter staten den enskilt största bidragsgivaren till forskning om reumatism.
– För att förstå vad som orsakar reumatism behövs forskning inom området, säger Kristina Heilborn, Insamlare på Reumatikerförbundet.

Reumatism associeras ofta med ömma leder, värk och stelhet men vad många inte vet är att det inte finns någon sjukdom som heter reumatism – utan istället 80 olika reumatiska sjukdomar som kan påverka kroppen på många olika sätt; i leder, muskler, slemhinnor, hud och inre organ.
Vill du lära dig mer om de olika reumatiska sjukdomarna? Klicka här

Att få en reumatisk sjukdom kan innebära en stor och svår omställning i livet och även vara livshotande – trots detta är reumatismen fortfarande en gåta. 
– Mer forskning behövs för att hitta svaret på varför människor drabbas, för att bromsa sjukdomen och för att hitta bättre och effektivare mediciner, säger Kristina Heilborn, Insamlare på Reumatikerförbundet.

Reumatikerförbundet arbetar sedan 1945 för att de med reumatiska sjukdomar ska få ett bra och aktivt liv. Därför förmedlar de viktig och aktuell kunskap om reumatism till allmänheten, bedriver opinionsarbete för att påverka myndigheter och beslutsfattare, samt samlar in medel till forskningen om de reumatiska sjukdomarna. 
– Varje år får vi ansökningar från forskare inom reumatologi som söker ekonomiskt stöd till sin forskning och tack vare forskning har vi också fått nya och bättre behandlingar. Men vi behöver fortfarande lära oss mer och drömmen är att i framtiden ha ett vaccin så att ingen längre ska behöva bli sjuk. säger Kristina Heilborn.
Läs mer om Reumatikerförbundets arbete här

”Kan drabba alla”
Reumatiska sjukdomar kan drabba alla och i alla åldrar. Oftast är det immunförsvaret som angriper den egna kroppen och orsakar inflammationer som skapar smärta och trötthet. I huvudsak är det leder, muskler och skelett som angrips, men även kärl och livsviktiga organ kan drabbas. Tecken på inflammation är smärta, rodnad, värmeökning, svullnad och en nedsatt funktion.
– För tio år sedan var utsikten ganska dyster för den som drabbades men med introduktionen av biologiska läkemedel har situationen förbättrats för många, säger Kristina Heilborn.

Dansade in forskningspengar
Alex Araya förlorade sin syster i den reumatiska sjukdomen Systematisk skleros och valde därefter att starta en insamling till reumatikerförbundet via en dansworkshop.
– Men den största orsaken till varför jag valde att göra detta är för att jag insåg att forskningen kring reumatism var bristande specifikt kring Systemisk Skleros, i den stunden min syster blev sjuk tog det cirka ett och ett halvt år innan hon fick rätt diagnos och hon gick bort mindre än tre månader efter hon fått diagnosen.

Ett enkelt sätt att stödja forskningen är att ge en julgåva till Reumatikerförbundet.
– Då ger du framtidshopp i julklapp till de som lever med reumatisk sjukdom. Med din hjälp kommer vi närmare lösningen på reumatismens gåta, säger Kristina Heilborn.
Vill du skänka en gåva till Reumatikerförbundet i jul? Klicka här

Reumatikerförbundet arbetar outtröttligt för reumatikers rätt till ett bra liv och söker lösningen på reumatismens gåta. Det har vi gjort sedan 1945. Ingen annan organisation har lika stor kunskap om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Nära 50 000 personer är medlemmar. 

Här kan du kontakta Reumatikerförbundet