Saker som kan rädda livet på jobbet 

År 2016 så miste 44 personer sitt liv på jobbet. Arbetsplatsen kan vara mycket farlig om man inte vidtar viktiga säkerhetsåtgärder. Det är särskilt lastbilschaufförer som ligger i farozonen för att dö på jobbet vilket är rätt så logiskt med tanke på var de befinner sig. Men även andra grupper som kontorsfolk går mindre säkra på jobbet. Inom industri så kan olyckor bero på att man inte jobbar med tydliga säkerhetsföreskrifter och att anställda inte har rätt utbildning för att sköta tunga maskiner. Ibland kan det vara så enkelt att bristen på en fungerande hjärtstartare leder till att ett liv släcks.

Här är viktiga saker som kan rädda livet på jobbet. Se över er arbetsplats, kanske finns det något som ni inte har tänkt på och som borde förändras snarast!

Kunskap om första hjälpen

Kan du första hjälpen? Du skulle aldrig anställa en barnvakt som inte vet hur hjärt- och lungräddning ges till barn men själv vet du inte hur du kan hjälpa din arbetskamrat om han eller hon skulle bli medvetslös. Det här är ganska vanligt. Det är inte alla arbetsplatser som inser hur viktigt det är att alla anställda faktiskt kan grunderna. Man måste inte ta en lång kurs inom medicin och sjukvård för att få en säkrare arbetsplats. Det räcker väl att personalen är insatt i vad man gör tills professionell hjälp dyker upp.

Om det finns en första-hjälpen-låda så måste alla som jobbar på arbetsplatsen veta var den är och hur man använder innehållet. Det duger inte att en person är insatt. Om denna person är på semester när olyckan är framme så sitter man ju i klistret.

En uppdaterad hjärtstartare

Det är också smart att investera i en hjärtstartare som kan finnas med allt annat som man har för vård på jobbet. Hjärtstartaren är enkel att använda och den kan leda till att man räddar livet på en person som annars hade dött då det kan dröja innan en ambulans dyker upp. När hjärtat stannar så riskerar man stora skador på hjärna. Så även om ambulanspersonal får igång personens hjärta så kan det vara försent för ett normalt liv efter detta. Med startaren så kan en lekman sätta in rätt åtgärder i tid. Det är bara att följa maskinens instruktioner. Om det skulle vara så att hjärtat inte har stannat så kommer inga chocker att ges så det är bara att försöka.

När ett företag skaffar startare för hjärta så är det inte så dumt att registrera detta online. Då kan man nämligen hjälpa andra närliggande arbetsplatser som kanske inte har en. På nätet så kan man snabbt söka efter en startare och upptäcka att det finns en alldeles intill. Det är ett sätt att hjälpa andra, och det krävs inte mer än några ögonblicks registrering!

God fastighetsskötsel

Lite is vid dörren kan vara otroligt farligt. Det finns god anledning till varför företag lägger ner pengar på mattor vid entrén, regelbunden skötsel av parkeringsplats, och så givetvis lokalvård som ser till att vinterns slask inte ger glashala golv inomhus. Man behöver inte vara gammal för att kunna skada sig rejält om man faller raklång baklänges. För att se till att anställda inte utsätts för onödiga risker så måste man se över hur fastigheten sköts. Mindre företag kanske tar hand om städning och skötsel av entré själva. Då gäller det verkligen att man utvärderar med jämna mellanrum. Om anställda klagar på att det är svårt att ta sig in och ut ur byggnaden så måste man ordna detta omedelbart och inte vänta på den första fallolyckan.

Tydliga säkerhetsföreskrifter

Industriföretag kan ha maskiner som är farliga att närma sig utan skydd. Samtidigt så kan det finnas lokalvårdare och andra som befinner sig i lokalerna utan att vara medvetna om farorna. När en maskin eller material som man använder sig av är hälsovådligt så måste detta märkas upp. Om skyltar har blivit gamla och inte längre går att läsa så är det viktigt att uppdatera. Att anta att folk vet att en enorm kantpress kan knipa av fingrar är inte så klokt. Även utbildade operatörer behöver då och då påminnas om faror. 

När man sätter upp skyltar om säkerhet på ett företag så ska man också gå igenom dessa med anställda. Det räcker med att läsa igenom tillsammans och se till att de som har frågor ställer dessa. Dessutom så bör man alltid se till att de som jobbar med tunga industrimaskiner har rätt skyddsutrustning och att man har nödvändiga galler och kåpor för att minska skaderisken.

Nytt maskineri med säkerhetsdetaljer

När man beställer in nya maskiner till arbetsplatsen så finns det alltid en risk för att dessa används på fel sätt. En så enkel sak som en kopiator kan faktisk bli en fara då den hanteras felaktigt. Oavsett om det rör sig om en industrirobot eller en häftmaskin så måste man kontrollera att alla är insatta i bruk. Nya maskiner bör gå hand i hand med någon form av kurs för utbildning. Säkerhetsdetaljer ska inte hamna i en skrubb för att de är skrymmande! Det är något man kommer att ångra när skadan är skedd.

Kurser och samverkan

Kurser behöver som sagt inte vara långa men de får stor betydelse. Information om nya maskiner som en hjärtstartare, och kunskap om första hjälpen, kan man få direkt på företaget. Man kan avsätta en dag, eller kanske bara några timmar, till att utbilda personalen. Det är också en fördel att personalen jobbar tillsammans med säkerhetsfrågor. Det leder till samverkan och att man ökar känslan av trygghet på jobbet. När alla vet vem som har ansvar för vad och ingen tvekar att ta fram hjärtstartaren så minskar man risken för dödsfall på arbetsplatsen.