Smutsig luft ett stort hälsoproblem även i Sverige
Luftföroreningar är ett globalt hälsoproblem som varje år orsakar miljontals dödsfall runt om i världen.
De allra största problemen finns i storstäder i Indien och Kina – men även i Sverige orsakar föroreningarna tusentals dödsfall varje år.
Genom effektiva luftrenare kan du dock minimera problemen och minska risken för sjukdomar. 

 

Enligt en rapport från 2015 dör varje år fler än 5 000 personer i förtid på grund av luftföroreningar i Sverige. I samma rapport beräknades luftföroreningarna orsaka hälsoproblem som kostar samhället 42 miljarder kronor per år.

De vanligaste hälsoproblemen som orsakas av luftföroreningarna är astma, allergier, nedsatt lungfunktion samt hjärt- och kärlsjukdomar, men vissa föroreningar tros också öka risken att drabbas av lungcancer. Barn är dessutom särskilt känsliga för luftföroreningar eftersom de andas snabbare än vuxna, har ett svagare immunförsvar och på grund av att deras hjärna inte är färdigutvecklad.

– Vi spenderar i genomsnitt 90 procent av vår tid inomhus så inneluftens kvalitet har en väldigt stor betydelse för hur vi mår och för vår hälsa. Exempelvis har en tredjedel av befolkningen en allergi eller annan överkänslighet som ställer extra krav på luftens kvalitet, säger Lars Jonsson på luftreningsföretaget Emundans.

De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon och svävande partiklar av olika storlek. Dessa föroreningar uppstår exempelvis vid eldning, industriprocesser och gruvdrift, men i städerna är det framförallt trafiken som ger upphov till de största utsläppen, genom avgaser och slitage på bromsar och vägar.

I Sverige har luften de senaste decennierna blivit mycket renare men fortfarande finns det stora problem, inte minst i storstäderna. Ett bidragande problem är att luftföroreningar från smutsiga industrier utomlands kan färdas långa distanser genom luften. Detta var en av orsakerna till att luftkvaliteten i Stockholm förra vintern vid ett tillfälle var sämre än i Beijing.

Så kan luftrening göra dig friskare och mer produktiv.

Luftrenare kan minska problemen
För att få bort föroreningarna och åstadkomma en renare inomhusluft har Emundans en unik serie luftrenare baserat på den så kallade DEP-teknologin. Den patenterade filterteknologin DEP har stora fördelar jämfört med andra tekniker eftersom den har en mycket stor luftreningsförmåga i kombination med extremt lågt motstånd när luftflödet passerar filtret.

– DEP-tekniken är ett väldigt effektivt, tyst och miljövänligt sätt som inte genererar ozon att rena stora luftmängder från bakterier, virus, allergener och andra luftburna föroreningar. Det gör att luftrenarna lämpar sig väl både i hemmet, på skolor, inom industrin och på kontor, säger Lars Jonsson och fortsätter:

– Den renare luften underlättar så klart för de som redan lider av problem med luftvägarna men har också visat sig kunna minska sjukfrånvaron, öka koncentrationsförmågan och förbättra det generella välmåendet. 

Läs mer om hur DEP-teknologin kan förbättra din luft.

 

Emundans International AB 
Effektiva lösningar för ren luft.

Vi levererar lösningar.
Kontakta oss så genomför vi mätningar av luftkvaliten i era lokaler. 
Ni får svar på vilka åtgärder som krävs för att förbättra luftkvaliten. 
Låt oss göra en kostnadsfri provinstallation. 
Är ni nöjda med resultatet levererar vi den utrustning ni behöver.

Läs mer om Emundans lösningar och hur de kan hjälpa dig.


Luftrenare DEP 900 SC.