Tre enkla steg – så kan fastighetsbranschen nå 10 000 nya medarbetare

Trots viktiga roller, som behövs för att hålla igång samhället, råder det kompetensbrist inom fastighetsbranschen. Till 2028 behöver 10 000 nya medarbetare ansluta till branschen och för att nå dit måste kännedomen bland unga öka.

– Vi behöver få fler unga människor att upptäcka att det här är en fantastisk bransch som erbjuder frihet, trygghet och möjligheter, förklarar Carina Lundström, utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Att vid ett tidigare skede introducera yngre för de stora möjligheterna inom fastighetsbranschen, som ger stabila anställningar och ett stort mervärde i arbetet, är enligt Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd ett måste för att hålla branschen levande. De närmaste fem åren behövs 10 000 nya medarbetare. En väg dit är via tre enkla steg.

Det första tas genom att erbjuda givande PRAO-platser i – och tidigare välkomna framtida medarbetare till branschen.

Om fler unga introduceras till branschen genom roliga och lärorika PRAO-perioder så ökar chansen att fler väljer en utbildning som därefter ger ett jobb inom branschen. Vem kommer inte ihåg sin första PRAO-period och människorna man mötte där? Här finns en stor möjlighet för företagen i branschen att göra ett bra första intryck inför framtida långsiktiga rekryteringar genom att erbjuda bra PRAO- och praktikplatser, säger Carina Lundström.

Fastighetsbranschen är en viktig del av samhällsbyggnadssektorn och vårt uppdrag är att ta hand om allt som byggs. Det är en väldigt långsiktig bransch, med anställningar som alltid kommer att finnas här. När andra branscher flyttar utomlands förblir vi här, säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

– De yrkesroller som vi representerar är trygga arbeten på så sätt att de alltid kommer att behövas. Det spelar ingen roll om det är hög- eller lågkonjunktur, vi kommer alltid att behöva roller såsom fastighetsförvaltare och tekniker.

Ett annat steg är ett utökat samarbete mellan företag och utbildningsanordnare. I dagsläget rekryterar 67% av företagen från ett annat fastighetsbolag. För att bredda rekryteringsunderlaget och våga rekrytera direkt från utbildningarna tror vi att fler långsiktiga samarbeten mellan utbildningsanordnare och företag är avgörande.

– Under 2022 erbjöds ca 2600 utbildningsplatser för yrkesroller inom branschen. Ett starkt engagemang från företagen resulterar ofta i högre intresse bland unga

för att söka sig till dessa utbildningar. Men engagemanget från branschen är också viktigt eftersom det säkerställer att innehållet i utbildningarna går i takt med den tekniska utvecklingen, säger Carina Lundström.

Väl i branschen ges goda möjligheter att fortsätta utvecklas och växa som medarbetare. Ett tredje steg är att satsa än mer på kompetensutveckling och validering genom exempelvis branschens valideringsverktyg FAVAL. Detta ger fler välmående medarbetare, som känner en stolthet i sina yrkesroller och som gärna stannar länge inom yrket samtidigt som arbetsgivare ökar sin attraktivitet.

– Vi erbjuder fria och trygga yrkesroller. Och har man väl kommit in i fastighetsbranschen så blir man ofta kvar, vilket har med både tryggheten och friheten att göra, avslutar Emil Bood.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen.

Vi bidrar till att fler människor blir anställningsbara med rätt kompetens och vi företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor, för att fastighetsbranschen skall kunna möta dagens och morgondagens behov..

Vi äger, driver och utvecklar fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL och vi driver hemsidan jobba-i-fastighetsbranschen.se.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Victor Christophe

Learn More →