Unik plattform för ledningssystem i teknisk framkantStrukturerade och likriktade arbetsrutiner kan lyfta ett företags effektivitet och professionalitet både internt och gentemot kunder. Addsystems webbaserade plattform för ledningssystem ger en unik möjlighet att anpassa och bygga funktionalitet som hjälper alla typer av företag att styra rutiner och möta externa och interna krav. Plattformen utmärker sig på marknaden genom att den snabbt och enkelt kan anpassas allteftersom verksamheten utvecklas. 

Att bibehålla samma rutiner inifrån och ut kan vara svårt, särskilt för större företag. Genom att välja rätt ledningssystemslösning kan företag frigöra tid som istället kan läggas på kärnverksamheten. Addsystems unika digitala plattform Add står ut i mängden genom sin höga anpassningsbarhet som gör det möjligt för slutanvändaren att skapa funktionalitet utefter verksamhetens behov utan att behöva luta sig mot ytterligare programmering. 

– Informationshanteringssystem, ledningssystem och processhantering är drivande i verksamhetsstyrning och vi ser att många är osäkra på hur ens system ska se ut från början. Fördelen med Add är att den är enkel att komma igång med och man kan sedan skruva och ändra på funktionaliteten under resans gång. Det gör att man inte behöver en detaljerad kravspecifikation innan man börjar, något som skiljer oss från andra system, säger Fredrik Sundström, vd på Addsystems. 

Drag and drop-editor ger utrymme för anpassning
I plattformen kan mallar och hela ärendeflöden byggas med drag and drop-teknik i webbläsaren Det ger företag och organisationer möjligheten att bygga flöden och själva ändra och effektivisera allt eftersom verksamheten utvecklas och omprioriteringar sker. 

– Det är så pass snabbrörligt nu att få företag vet hur deras verksamhet kommer att se ut bara två år framåt. Därför behöver även it-lösningarna vara lätt anpassningsbara vilket vi jobbat med sedan starten. Det skapar en tröghet och onödiga utvecklingsprojekt om man måste programmera om vid varje förändring och det har vi helt eliminerat genom att slutanvändaren själv snabbt kan göra ändringar live i systemet. Man kan låta verkligheten styra och snabbt optimera utefter det.  

Enkelt för administratörer och slutanvändare
Lösningen har fått stort gensvar från dess användare som ofta just belyser enkelheten och fördelen med att kunna sköta all typ av ärendehantering, dokumentstyrning och annan informationshantering genom en enda digital plattform – på sina egna villkor. 

– Avgörandet om ett system är bra eller dåligt ligger ju i slutänden hos användaren. Det ska vara ett smart och enkelt system att jobba i för både administratör och slutanvändare och det är just den feedbacken vi fått från våra kunder. 

Läs mer om Addsystems här 

Presenteras av


Om Addsystems

Vi erbjuder ett smart och enkelt webbaserat ledningssystem som kan anpassas helt efter era behov, även över tid. Add som webbplattform är byggd för att passa alla, oavsett verksamhet eller storlek.

Plattformen gör din verksamhet tillgänglig på alla enheter och är till för att kunna hjälpa dig att på ett enkelt och strukturerat sätt följa upp, effektivisera samt kvalitetssäkra olika arbetssätt. Add som ledningssystem ger dig större utrymme att lägga tid på att utveckla verksamheten, istället för att administrera den.

Läs mer om Addsystems här