Tack vare träden slipper Zainabu svältaZainabu Rajabu, 14, är med i Nyamugereskolans trädklubb – ett av Vi-skogens projekt.
Här hon bland annat fått nya kunskaper om klimatet, lärt sig hur man tar hand om miljön, odlar sticklingar och planterar träd.
– Nu vet jag hur träden kan hjälpa mig att slippa uppleva svält, berättar hon.

Zainabu Rajabas liv har bara börjat men under sina fjorton år i livet har hon redan fått erfara svält och extrema klimatförändringar. Hon har varit med under svåra torrperioder i norra Tanzania där skördarna uteblivit och föräldrar tvingats lämna sina barn för att hitta mat och pengar i andra områden. 

Men idag är Zainabu med och förändrar framtiden. Hon är en del av Nyamugereskolans trädklubb som har startats av Vi-skogen. Där lär hon sig hur man på ett hållbart sätt tar hand om miljön och jobbar med klimatanpassning, och hur träd kan hjälpa till att utrota fattigdom.
– Jag gick med i trädklubben för att jag gillar naturen och för att vi får lära oss en massa nya saker som är bra för framtiden, säger Zainabu.

Ge en elev möjlighet att bli del av en trädklubb – här skänker du din gåva

”Grönsakerna blir till skolmat”
Zainabu berättar att det hon har lärt sig på trädklubben har hjälpt hennes familj:
– Nu vet jag hur träden kan hjälpa mig att slippa uppleva svält. Jag har planterat flera träd på min familjs tomt, träd som ger skugga, ved och mat. Avokado- och papaya-träden ger frukt så att vi numera kan äta flera gånger om dagen. Och alla grönsaker vi har planterat på skolans köksträdgård blir till skolmat för skolans elever.

Trädklubbarna är en del av Vi-skogens arbete med att utbilda bondegrupper i länderna runt Victoriasjön i bland annat hållbart jordbruk, trädplantering och jämställdhet.

Trädklubbar kan ge utsatta barn en möjlighet att lära sig mer om miljön och samtidigt få tillgång till skolmat vilket leder till bättre skolresultat. När sedan kunskapen om träd och hållbara jordbruksmetoder når barnens föräldrar kan även familjens skördar öka berättar Maria Schultz, internationell chef på Vi-skogen.
– Med din hjälp kan vi starta fler trädklubbar och utbilda fler miljöhjältar på skolor i östra Afrika. Tillsammans kan vi se till att fler barn som Zainabu får mat i magen – samtidigt som vi bekämpar klimatförändringarna, säger hon.


Om oss
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av klimatförändringar och avskogning och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Vi-skogens vision är en hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv. 

Kontakt
Varmt välkomna att kontakta oss!

Telefonnummer: 08-120 372 70
E-post: givarservice@viskogen.se