Vad händer när dricksvattnet tar slut?Akut vattenbrist har seglat upp som en rubriksättare det senaste och vattentillgången i en rad städer står hotad. För många är dock vatten en självklarhet och en genomsnittlig svensk konsumerar 160 liter vatten, varje dag. Men hur agerar du om vattnet tar slut och du ombeds hämta vatten från en tankbil?

I Sverige använder varje person 160 liter vatten – varje dag. Siffran kan jämföras med de tio liter som konsumeras i andra länder – vilken kan ifrågasätta huruvida vi ser det som en självklarhet att vattnet ska sippra ut när kranen vrids om i köket inför dagens matlagning eller diskning, i badrummet när hygienen ska skötas eller toaletten spolas, i tvättstugan – eller när gräsmattan ska vattnas. Användningsområdena är många och att vattnet skulle ta slut är för många ett otänkbart scenario – men i realiteten är det något som inträffar titt som tätt. Ett allmänt otjänligt vatten, en storm eller en olycka kan slå ut vattenfunktionen helt. Inte senast uppstod en stor vattenbrist med förra årets värmebölja – och vi ombads hushålla med vattenresurserna.
– Den vattenförsörjning vi har i dag kommer att bli ett stort samhälleligt problem om vi inte tänker till och sparar på den dagliga förbrukningen. Runtom i Europa i dag är de bättre på det än vad svenskar generellt är, säger Martin Liljestrand, vd på Svensk Vattenförsörjning.

Sedan 2014 har Svensk vattenförsörjning försett kommuner, företag och organisationer med nödvattenutrustning för dricksvattenförsörjning. Den består i huvudsak av vattentankar i rostfritt stål, olika storlekar och modeller – som fraktas på lastbil med lastväxlare.
– Just nu har vi väldigt mycket att göra inför kommande säsong med kommuner som beställer våra tankar. Blir det ett avbrott i vattenförsörjningen är det deras ansvar att alla som har kommunalt boende har en vattenförsörjning. På företagssidan levererar vi vattentankar när man till exempel saknar ett dricksvattennät vid nyetableringar eller om man till exempel behöver fylla en torrlagd brunn, säger Martin Liljestrand, vd på Svensk Vattenförsörjning.

Läs mer om dricksvattentankarna från Svensk vattenförsörjning här!


En av vattentankarna från Svensk vattenförsörjning

Anpassar storlek efter behov
Den vanligaste storleken på vattentankarna från Svensk vattenförsörjning rymmer 10 000 liter vatten men vid förfrågan finns det möjlighet att få tillgång till både större och mindre modeller.
– Vi anpassar alla våra vattentankar efter de behov som finns, genom att till exempel montera UV-renare, dieselverk eller en elpatron, säger Martin Liljestrand.

Är du i behov av en dricksvattentank eller vill var förberedd vid ett framtida behov? Läs mer här!

Framtidens vattenförsörjning
Till den enskilda vattenkonsumenten har Martin ett tips – för att förenkla en eventuell situation med vattenbrist.
– Det är viktigt att ha tomma dunkar eller andra kärl i hemmet som enkelt kan fyllas från en vattentank. Utan vatten överlever vi inte, avslutar han.

Vi säljer och hyr ut utrustning för dricksvattenförsörjning. I huvudsak dricksvattentankar monterade på lastväxlarram men även tillbehör såsom pumpar, elverk, tappstationer med mera.

Läs mer om våra dricksvattentankar här