Vård med precision: ”Vi skräddarsyr behandlingar utifrån 300 mätdata”Healthtechbolaget Funmed jobbar på ett helt nytt sätt. Genom att lägga ett tusenbitarspussel kring varje patient – med flera hundra frågor om hälsa och livsstil och lika många labbvärden – behandlar man de underliggande orsakerna till ohälsa och gör folk friska.

Funmeds metod är datadriven. Med hjälp av den samlade erfarenheten från alla patienter kan man se samband mellan olika mätvärden. Företaget vänder sig både till personer som vill ha en grundlig kontroll av sin hälsostatus i preventivt syfte och till kroniskt sjuka som inte fått hjälp i den traditionella vården.

– Vi jobbar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund och skräddarsyr våra behandlingar utifrån 300 mätdata. Det är hit utvecklingen är på väg. Som bolag är vi speciellt duktiga på mag- och tarmbesvär, exempelvis IBS, säger Peter Martin, läkare och grundare av Funmed.

Precisionshälsa är ett nytt men snabbt växande område som ger möjlighet att utnyttja hälsodata för att förebygga, diagnostisera och behandla med hög precision. Det flyttar fokus från sjukdom och symtomdämpning till ett individualiserat, orsaksorienterat synsätt med patienten i centrum.

Läs mer om Funmed här

Det funktionsmedicinska perspektivet ger extra fokus på kost, näring, mage-tarm inklusive tarmflora – och kunskaperna som krävs för att ta fram och hjälpa patienten att genomföra en individualiserad livsstilsbehandling.

– Man får svart på vitt var problemen ligger och kan börja jobba tillsammans med läkare och hälsocoach för en bättre hälsa, berättar en av Funmeds patienter.

En vård för hela livet
Funmed grundades i samband med att Peter Martin själv drabbades av utmattningssyndrom. Efter flera framgångsrika år som forskare och entreprenör tillsammans med nobelprisvinnare Arvid Carlsson och en hektisk tjänst inom primärvården tog det plötsligt stopp.

– Jag tvingades lära mig mer om viktiga underliggande orsaker till hälsoproblem. För att kunna fortsätta det liv jag levde innan var jag tvungen att göra genomgripande förändringar.

Få mer information om Funmed här

Under läkningsprocessen, efter studier i USA, föddes Funmed – som idag har vuxit till fyra kliniker. Här tar man ett helhetsgrepp för att ge patienterna makten över sin hälsa och verktygen för att hålla sig friska. Mycket fokus läggs på mage och tarm, eftersom en välfungerande matsmältning är centralt för hälsan.

– I arbetet med patienter ser jag ett litet mirakel varje dag och ett stort mirakel varje vecka, säger Peter Martin. Vi kan självklart inte lösa precis alla tillstånd – människokroppen är komplex – men vi har hjälpt tusentals patienter där många vandrat runt i vården utan att hitta rätt stöd.

– Vår vision är att minska lidande, att alla människor ska uppnå livslång hälsa och leva ett så fullt och friskt liv som möjligt. Och vi vet att vårt arbete ger resultat.

Funmed är Europas största funktionsmedicinska läkarklinik, med digitala och fysiska mottagningar på många platser i landet. Vår vision är glasklar: vi vill förändra västerländsk sjukvård. Det vill vi göra genom att hjälpa våra patienter att ringa in de underliggande orsakerna till deras hälsoproblem, istället för att fokusera på deras sjukdomssymtom. Med stöd av vetenskap och avancerade mätmetoder tar vi ett helhetsgrepp om varje individs personliga hälsa och kan på så sätt hantera komplexa kroniska sjukdomar och symtom. De tester vi utför ger oss många pusselbitar som inte ryms inom den traditionella vården.