Amorteringskrav 2022 – Vad gäller?

Det sker en hel del i den finansiella världen för tillfället. Inflationen stiger, räntorna sticker iväg och sist men inte minst – amorteringskraven har nyligen återinförts efter att ha tagit en paus under pandemin. Här reder Zensum dels ut de frågetecken du kan tänkas ha kring amorteringskraven 2022, samt siar om amorteringskraven efter valet i September.

Vad är amortering?

Vi tar det från början. Som många säkert vet, betyder amortering att du betalar tillbaka på ditt lån. Du som låntagare amorterar på ditt lån och således minskar skulden hos långivaren. Alternativet till amortering är ett amorteringsfritt lån. Det innebär att du, istället för att betala tillbaka på själva lånet, enbart betalar räntan. Detta innebär ofta en lägre månadskostnad för dig. Vill du ha ett amorteringsfritt lån, krävs det att ditt lån inte omfattas av amorteringskraven.

Och amorteringskrav? 

Det gäller att ha koll på amorteringskraven när du är på gång att skaffa bostad eller om du ska lägga om dina lån. Amorteringskravet är de regler som styr hur mycket du behöver betala tillbaka när du tagit ett bolån, och gäller för bolån som tecknats efter den 1:a juni 2016 och där belåningsgraden överstiger 50 procent av bostadens värde. Det finns i huvudsak tre regler som styr hur mycket du ska betala tillbaka. Detta gäller 2022: 

  • Om du har ett bolån på över 70 procent av bostadens värde, måste du amortera två procent på lånet varje år. 
  • Om du har ett bolån på 50-70 procent av bostadens värde, måste du amortera en procent på lånet varje år. 
  • Även din inkomst påverkar hur mycket du ska amortera. Om ditt lån överstiger 4,5 gånger hushållets totala bruttoårsinkomst (skuldkvot) ska du amortera ytterligare en procent varje år. Denna regel infördes 2018, då man skärpte amorteringskraven.

Detta innebär exempelvis att ju lägre bruttoårsinkomst ditt hushåll har, desto mer kan du behöva amortera. Skuldkvoten räknas nämligen ut genom att man delar lånesumman med din bruttoårsinkomst. Om den då överstiger 4,5 procent, måste du alltså amortera ytterligare en procent. 

Amorteringskrav och valår

Huruvida amorteringskraven kommer kvarstå som de ser ut idag, är dock omtvistat. 

Både Moderaterna och Centern är öppna för att granska amorteringskravet. Inflationen stiger vilket tvingar centralbankerna att höja räntan. Sveriges hushåll går med andra ord in i tuffare tider med ökade kostnader när räntan sticker iväg, något partierna uppmärksammat. På grund av det ansträngda läget, har vissa partier öppnat upp för att, om inte slopa amorteringskravet, åtminstone justera det. Huruvida en granskning av amorteringskravet kommer ske, återstår att se efter valet. 

Victor Christophe

Learn More →