Bra Miljöval på elen – lika självklart som att välja eko-bananerDu som är elhandelskund hos SEVAB Strängnäs Energi kan välja till Bra Miljöval. Sara Widman, kommunikatör för Bra Miljöval Elenergi på Naturskyddsföreningen, förklarar varför det är ett bra val.

Vad innebär märkningen Bra Miljöval?
Det betyder att elproduktionen uppfyller miljökrav som Bra Miljöval ställer. De elbolag som har licens kan sälja förnybar el som märkt med Bra Miljöval. Skillnaden mellan förnybar el och miljömärkt el är att det sistnämnda innebär hårda miljökrav på själva elproduktionen, berättar Sara Widman, kommunikatör på Bra Miljöval Elenergi på Naturskyddsföreningen.

Bra Miljöval i ditt elavtal

Vad får kunder som väljer Bra Miljöval till sitt elavtal?
100 procent förnybar el som framställs på ett miljömässigt bättre sätt. Kunden ser också till att elbolaget sätter av pengar till fonder som antingen minskar elanvändningen (energieffektiviseringsprojekt) eller ser till att miljöpåverkan från vattenkraften minskar (miljöfondsprojekt).

Läs mer om elavtalen hos SEVAB Strängnäs Energi

Varför är det viktigt att välja till Bra Miljöval?
All elproduktion påverkar miljön, men med Bra Miljöval är elbolag och elkunder med och ser till att den negativa miljöpåverkan minskar, bland annat genom fondprojekten. Att en tredje part, det vill säga miljömärkningen Bra Miljöval, kontrollerar att elbolagen lever upp till miljökraven är en trygghet för elkunden. Det är ett enkelt sätt att vara med och skapa en mer hållbar framtid.  

  • Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning från Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen.
  • Märkningen garanterar att du får 100 % förnybar el, från vind- eller vattenkraft, solkraft eller biobränsle, som lever upp till höga miljökrav.
  • Du som vill ha el märkt med Bra Miljöval väljer det när du tecknar elavtalen Rörligt pris eller Fast pris hos oss.
  • Om du redan har ett elavtal hos oss kan du när som helt lägga till Bra Miljöval.

Lägg till Bra Miljöval till ditt elavtal