De bekämpar fattigdom med träd

Kisumu, Kenya. Foto: Robin Asselmayer

Träd kan betyda mer än vi tror i människors vardag. Snart skänker ståtliga granar julstämning i landets vardagsrum, men för familjer i östra Afrika kan ett träd innebära mer än så: det kan utgöra skillnaden mellan hunger och mättnad; fattigdom och inkomster. Med utbildning från Vi-skogen har familjen Ochieng i Kenya tagit klivet ur fattigdom – genom att plantera träd.

– Träd på gården bidrar till ökade skördar och mer mat på bordet för en familj i östra Afrika, samtidigt som träden bidrar till ett bättre klimat genom att binda koldioxid och återskapa den biologiska mångfalden, berättar Susanna Wendt, projektledare på Vi-skogen.

Det finns olika sätt för svenskarna att minska sin klimatpåverkan. Källsortering, elbilar, alternativ till flygresor med mer är heta samtalsämnen i dag, och träd är ett mycket effektivt sätt att förbättra klimatet. Med en stundande julafton kan det vara aktuellt att plantera ett träd i östra Afrika som ersättning för granen som huggs ner inför jul. Vi-skogen arbetar med att utbilda småskaliga bönder i östra Afrika i att plantera träd, för att på en och samma gång bekämpa både fattigdom och klimatförändringar.

Nyfiken på Vi-skogens arbete? Läs mer!

Barnfamiljen blev självförsörjande tack vare träd
Familjen Ochieng består av mamma Lilian, pappa Samson och deras fyra barn på sju till 17 år. I dag odlar familjen allt ifrån citroner och mango till bananer och guava på sin gård i Kayagogo i Kenya. Sen familjen träffade Vi-skogen år 2010 har deras liv förändrats. De gick från en buskig gård där jorderosion, ogräs, vildkatter och ormar härjade, till en vardag med en blomstrande gård som gjort familjen självförsörjande.

– Jag gick med i en bondegrupp som fått stöd av Vi-skogen. Jag lärde mig att där träd växer kan människor växa, berättar Samson.

I dag tipsar Samson fler bönder om att börja plantera träd. Han menar att de måste lära ut kunskapen om hur viktiga träden är till deras söner och döttrar, så att världen inte går under. Samson berättar att han är stolt över att hans familj är med och hjälper världen att minska på koldioxiden genom att fortsätta plantera träd, samtidigt som de lär sig bli självförsörjande på sina odlingar. I dag har de byggt ett nytt hem med cementgolv och kan spara pengar till barnens skolavgifter.

– När jag tänker på tiden innan träden var jag ofta stressad över att grödorna inte skulle räcka för att mätta familjen. I dag är jag inte orolig längre. Jag och träden ska bli gamla tillsammans. Mina bin är nöjda, eftersom de har mat tack vare alla träd.

Se Samson och hans bin här – och ge bort en bikupa i present!

Ersätt ett träd med ett annat – och gör skillnad för människor i fattigdom
I år uppmuntrar Vi-skogen till att plantera ett nytt träd som ersättning för julgranen. Ett planterat träd ger bland annat frukt, djurfoder, ved och byggmaterial. Det hindrar dessutom bördig jord från att spolas bort, skuggar grödor mot brännande sol och binder näringsrikt kväve i marken, vilket ger större skördar. Kort sagt: de träd du planterar genom Vi-skogen kan göra så att en familj kan ta steget ur fattigdom. 

– Förr kunde jag inte ens drömma om att träden skulle kunna göra så stor skillnad. Alla de här träden som vi planterade när jag var barn har inneburit allt det här. De ger frukt och de ger liv. Jag älskar att se hur de växer, berättar familjens äldste son.

Vi-skogen arbetar med trädplantering i östra Afrika. Vi utbildar lokala bondeorganisationer i hållbart jordbruk och agroforestry, jämställdhet och företagande. 

Vi är en svensk biståndsorganisation som sedan starten 1983 har stöttat över 2,5 miljoner människor till ett bättre liv: med vårt stöd har de planterat över 128 miljoner träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania.

Hemsida: www.viskogen.se