Effekten av ekonomisk stress och konsekvenserna för hälsan – är du stressad över din ekonomi?

Ekonomisk stress har, precis som alla andra sorters stress, stora hälsoeffekter och kan påverka en persons liv gällande flera aspekter. Det finns en stor mängd både fysiska och mentala symtom som kan associeras till, eller direkt orsakas av, ekonomisk stress. Dessa symptom omfattar bland annat sömnproblem, ångest, depression, ändrad aptit, överdriven konsumtion av alkohol, koffein eller tobak och mycket annat. Förmodligen kan ett stort antal personer känna igen sig i hela eller delar av innehållet i denna artikel. Har man ännu inte stött på det så finns det en stor risk att man någon gång kommer att göra det.

Ekonomisk stress uppkommer oftast inte över en natt, utan det ackumuleras gradvist. Kanske tänker man ständigt på räkningar som ska betalas och avbetalningar som ska skötas. Kanske känner man även en inre oro över hur mycket pengar man har (eller inte har) och kanske går det så långt att man blir orolig över att överhuvudtaget ha tak över huvudet. Denna typ av bekymringar kan med tiden ha en negativ effekt på hälsan. Därför gäller det att ta tag i det och se stressen i vitögat. Lösningen är alltså inte att se bort från de ekonomiska problemen, utan tvärtom. Den ekonomiskt präglade oron måste hanteras och man måste ta kontrollen över sin privatekonomi och mentala hälsa.

Är du redo för en finanskris?
En finanskris behöver nödvändigtvis inte vara global och världsomfattande, utan kan även vara personlig. Finanskrisen kan orsakas av att man förlorar jobbet, för många skulder som läggs på hög eller oväntade räkningar och utgifter. Ett sparkonto och en buffert kan fungera som en flytväst eller en krockkudde i tillfällen och situationer som utmanar siffrorna på bankkontot.

Skulder och ekonomisk stress
Finansiell stress kan som sagt även orsakas av skulder. Betalningsanmärkningar och ärenden hos Kronofogden är allt annat än en trevlig historia och det bör såklart undgås bäst möjligt. Anledningarna till att man blir skuldsatt är många, där höga återbetalningsbelopp och orimliga löptider hos olika finansinstitut kan vara bidragande faktorer. Mister man överblicken eller inte sköter sin återbetalning riskerar man att hamna i en ond cirkel. Vid dessa tillfällen kan ett samlingslån vara ett bra alternativ! Det finns nämligen en del fördelar med att samla sina små spridda skurar till ett enda lån. För det första får man en bättre överblick och för det andra får man endast en total lånekostnad med en enda ränta. Bättre koll och lägre kostnader kan båda två bidra till att minska stressen som ofta är följeslagare till skulder. Hos Moneezy kan man jämföra sina olika lånealternativ för att hitta det mest optimala alternativet. Det är en online jämförelsestjänst för lån online, som är både kostnadsfri och enkel att använda. Deras samarbetspartners erbjuder många olika typer lån, inklusive samlingslån.

Vad kan du göra för att bli av med ekonomisk stress?
Oavsett om den ekonomiska stressen orsakas av oväntade händelser (t.ex. en pandemi!), eller är resultatet av mer långvariga ekonomiska svårigheter, så är det viktigt att komma ihåg att man kan göra något åt det. För majoriteten kommer livet bjuda på mer eller mindre stressiga situationer. Det väsentliga är bara att veta hur man reagerar samt hur man bemöter och hanterar reaktionen. När det kommer till den ekonomiska stressen, och stress generellt, handlar det om att hitta roten till problemet. Man ska försöka identifiera den utlösande faktorn för att kunna investera tid och energi i att försöka lösa det.

En bra början är att skapa en månadsbudget och skaffa sig en ekonomisk överblick - skriv ner alla utgifter och eventuella skulder. Det går nödvändigtvis inte snabbt och det är inte heller säkert att processen blir lekande lätt. Kanske behöver man rent faktiskt ge upp vissa vanor eller levnadssätt. Men i slutändan är det dock värt det. Reducerad stress ger både mer livskvalitet och högre energinivå. Det är helt enkelt bara väldigt givande att återfå kontrollen över sin ekonomi och därmed även sitt liv och sin framtid. Avslutningsvis kommer en kort lista över olika metoder och tilltag som har visat sig ha en positiv effekt på att minska stress – kanske kan du få användning av någon utav dem.

  • Djupandning
  • Meditation
  • Öppen kommunikation med en familjemedlem eller en specialist
  • Avkopplande musik
  • Hälsosam och balanserad kost
  • Yoga eller annan träningsform – fysisk aktivitet generellt