Så kan du hjälpa ukrainare i nöd: ”Tillsammans gör vi det möjligt”Det pågående kriget i Ukraina innebär kaos, otrygghet, rädsla och flykt. De ukrainska invånarna och dess kyrkor är i desperat behov av mycket; däribland Guds ord och tröst. Det blir extra tydligt nu när Ukrainas bibelsällskaps bibellager för 2022 gapar tomt. Men behovet är fortsatt stort – och din hjälp behövs.

– Din gåva blir till biblar i händerna på krigsstressade vuxna och barn som söker hopp i en till synes hopplös situation. Det blir en stunds vila i larmet i skyddsrum eller på flykt, berättar Lotta Ring, insamlingsansvarig på Svenska Bibelsällskapet.

Världsläget ändrades drastiskt över en natt. Oskyldiga familjer fick lämna sin trygga tillvaro och starta ett nytt liv på flykt, samtidigt som hem, kyrkor och städer blivit till ruiner. Mer nu än någonsin vänder sig många till Gud och ber om styrka, helande och beskydd. Ukrainas bibelsällskap jobbar outtröttligt för att försöka bistå behövande med assistans, men behoven är just nu för stora för att klara av på egen hand. 

– Många i Sverige känner i dag att de vill hjälpa till, men vet inte exakt vad de faktiskt kan göra. I Ukraina är efterfrågan på biblar enorm, och det behövs endast 50 kronor för att bidra till en ny bibel. Det görs enklast genom att swisha 900 62 63, skriva ”Ukraina” och ditt namn och din adress i meddelandefältet, berättar Lotta Ring, insamlingsansvarig.

Läs mer om hur du kan hjälpa de drabbade i Ukraina

Varför biblar?
Lotta Ring berättar också att en vanlig fråga som de får är varför kollegorna delar ut biblar mitt i det ukrainska kaoset. Svaret är mycket enkelt, och föga förvånande.

– Ukrainarna ber oss om biblar, och vi ger inte biblar till någon som inte vill ha en. Bibeln är alldeles för eftertraktad hos ukrainarna för att vi skulle ge den till någon som egentligen inte vill ha den. Faktum är att vi inte klarar av att möta den enorma efterfrågan inne i Ukraina, samt till flyktingarna i grannländerna. 

Få mer information här

Soldaterna, människorna i skyddsrum, barnen och mammorna i flyktingläger i Polen, Slovakien, Rumänien, Moldavien och Ungern ber alla om samma sak. Om Guds ord, om hjälp, tröst och stöd. Lotta berättar även att många ideella organisationer gör ett ovärderligt arbete för att hjälpa människor i nöd och på flykt – men att det andliga behovet hos människor är fortsatt stort. Bibelsällskapen i Europa samordnar därför tryckning av fler biblar för att stötta insatserna.

– Våra bibelkollegor som befinner sig i Ukraina, som besöker källare, bombskydd och tågstationer får ständiga uppmaningar från människor att be för dem – och får också frågan om de har en bibel till övers, säger hon och avslutar:

– Det har de inte alltid, men vill alltid kunna ge en bibel till dem som önskar en. Tillsammans, med din hjälp, gör vi det möjligt.

Svenska Bibelsällskapets målsättning är att göra Bibeln översatt, känd, spridd och använd.

Vi är en ekumenisk organisation och kyrkornas plattform för bibelarbete i Sverige. Tillsammans med 148 bibelsällskap verksamma i 200 länder arbetar vi för att Bibeln ska finnas på språk som människorna talar och förstår, och för att alla människor ska ha en egen bibel.

Svenska Bibelsällskapet bildades 1815 som en lekmannarörelse för ideella och frivilliga insatser för att ge Sverige tillgång till Bibeln. Kronprins Carl Johan Bernadotte, senare Carl den XIV Johan, var Bibelsällskapets förste beskyddare, ett uppdrag som i dag bärs av Carl XVI Gustaf.

Bibelsällskapet har 90-konto och samlar in pengar till bibelarbetet nationellt och internationellt.

Bankgiro: 900-6263