En framtidssäkrad utbildning hos Vellinge kommunSveriges bästa skolkommun arbetar aktivt med att förbereda barn och elever för ett snabbföränderligt samhälle.
– Utöver att se till att barnen når kunskapsmålen, behöver vi ge dem kompetens att lära om och lära nytt, säger Fredrik Menkus Wegbratt, utbildningschef på Vellinge kommun.

Vellinge kommun har blivit utsedd till Sveriges bästa skolkommun av Lärarförbundet fem år i rad.
– Det beror framför allt på vårt fokus på kunskapsresultat. Eleverna får rätt förutsättningar genom både kompetenta vuxna i skolverksamheten och genom en uttalad och tydlig förväntansbild i att de ska lyckas, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

Tre avgörande faktorer
För att skapa rätt förutsättningar styrs kommunens utbildningsarbete av tre faktorer.
Den första är att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig de bästa lärarna.
– Vi tror att man gör det genom att bygga kvalitativa skolor med en röd tråd, och ett helhetsperspektiv. Vi bygger skolverksamheter som har ett F-9-perspektiv, som låter eleverna som gå igenom hela grundskoleutbildningen på en och samma skola. Det tror vi ger en bättre kvalitet, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

Kommunen sätter ett tak på cirka 550 elever per skola för att eleverna ska känna sig sedda och för att skolan mår bra av att rektorerna kan hela sin organisation. Den andra faktorn är att skapa en trygg skolmiljö med studiero.
– Det är förutsättningar som måste finnas för att man ska orka och även vilja fokusera på sin skola och sin utbildning, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

Högt uppsatta mål för studier och skola är den tredje faktorn. För att ligga i framkant förväntar man sig lite mer än vad kanske styrdokument förväntar sig, och vet att det triggar både medarbetare och elever till ännu bättre resultat.

Så framtidssäkras utbildningen
En ettåring som börjar förskolan i dag kommer att gå ut gymnasiet år 2037 och lämna högskolan 2042, 200 år efter folkskolans införande. Des drygt 20 år av utbildning som barnen har framför sig måste därför förbereda för framtidens föränderliga yrkesliv – inte för dagens.
– Och då vad är då det för utbildning? Vi har lärt oss att vi inte kommer kunna besvara den frågan. Vi måste utbilda barnen att, utöver att nå kunskapsmålen, kunna lära om och lära nytt. De måste ha viljan att ta för sig utifrån ett entreprenöriellt tänk. Det kräver, förutom initiativkraft, social förmåga och kreativa förmågor i problemlösning, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

Vellinge kommuns styrka är arbetet med att ge våra barn och ungdomar självförtroende och förståelse, och en mental förberedelse på att omvärlden förändras oerhört fort. Och man måste hela tiden vara beredd på att ställa om.
– Vår ambition är säkerställa att man blir förberedd på framtiden genom sin skolgång inom Vellinge kommun, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

Vellinge kommuns 5 punkter för en framtidssäkrad utbildning
1. Var förberedd på att omvärlden förändras
2. Stimulera lusten att lära om och lära nytt
3. Skapa en bred bas med kunskap och verktyg
4. Skapa en stor kulturell och språklig förståelse
5. Var kreativ och nyfiken på din omgivning

Läs mer på: 
www.vellinge.se