”SOS 112 – vad har inträffat?” är starten på ett livsviktigt uppdrag

En stukad fot, hjärtstopp eller större olycka. När SOS-operatören Linda svarar på 112-anrop vet hon aldrig vad hon ska få höra.

En framtidssäkrad utbildning hos Vellinge kommun

Sveriges bästa skolkommun arbetar aktivt med att förbereda barn och elever för ett snabbföränderligt samhälle.

Sveriges bästa utbildningsutbud för offentlig sektor

Piku AB är en av Sveriges största utbildningsaktörer för offentlig sektor.

Levande näringsliv i Höörs kommun

I Höörs Kommun finns goda arbetsmöjligheter och innebär även många karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Modernt byggande med Flexators typhuskoncept

Flexator har över 60 år i byggbranschen och tar fullt ansvar från första montage till att garantibesiktningen av typhusen är klar.

Josefin arbetar för att svensk kyckling ska vara säker att äta

Josefin Gunnarsson är veterinär vid Livsmedelsverket och arbetar med att garantera att den kyckling som slaktas i Sverige är vid god hälsa och köttet säkert att äta.

Funktionsstödsförvaltningen satsar på ’flipped classroom’ och normkritik

Genom nya metoder för utbildning och ett aktivt arbete med normer skapar funktionsstödsförvaltningen en mer inkluderande organisation som ännu bättre möter brukarnas behov.

Så ska Lundabor lära sig att återbruka

Genom projektet Fixa Till vill Lunds Renhållningsverk öka återbruket i Lunds kommun.

VA SYD driver på miljösmarta lösningar

Det finns stora behov av investeringar i infrastrukturen för vatten och avlopp.

Pågens hållbarhetsarbete – med fokus på kretslopp och svenskt lantbruk

Hos Pågen är hållbarhet lika viktigt som mjöl är för bakningen. Därför har Pågen utvecklat ett unikt kretsloppssystem – och en av företagets hjärtefrågor är att vara med och utveckla ett hållbart svenskt lantbruk.