Ny telefonlinje ska minska våldet i nära relationer”Välj att sluta” är namnet på den telefonlinje som Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Manscentrum startade i år. Målet är att telefonlinjen ska minska våldsbrotten i nära relationer.

2017 anmäldes cirka 12 000 våldsbrott i Sverige där gärningsmannen var i en nära relation med våldsoffret. Dock är mörkertalet stort och endast 3,9 procent av våldet anmäls till polisen. Våldet kostar samhället cirka 13 miljarder kronor per år och innebär ett oerhört lidande och får förödande konsekvenser för den som utsätts för våld och för barn som växer upp med våld i hemmet.
– Arbetet med att motverka våld i nära relationer har i dag fokus på skydd och stöd för den som utsätts för våld, vilket är naturligt, men för att nå en långsiktig förändring och minska våldet måste vi även fokusera på dem som utövar våldet, orsaken till problemet, säger Katarina Tümer på Länsstyrelsen Skåne.

Vill sänka tröskeln
Tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum startade Länsstyrelsen Skåne därför telefonlinjen ”Välj att sluta”. Målsättningen är att minska våldsbrotten i nära relationer.
– Med telefonlinjen vill vi nå dem som riskerar att skada dem de älskar och visa att det går att förändra ett våldsamt, hotfullt eller kontrollerande beteende, säger Katarina Tümer.

Samtalen är helt anonyma, tas emot av utbildad personal vid Manscentrum och sedan starten har över 150 personer ringt in – främst våldsutövare, men även yrkesverksamma och anhöriga.
– Vi hoppas kunna sänka tröskeln, få fler att våga söka hjälp i tidigt skede genom att man kan ringa anonymt. Den som tar emot samtalet lyssnar in och motiverar till att söka hjälp hos verksamhet i hemkommunen, berättar Katarina Tümer.

”Det är hoppfullt”
Andreas Hansson är socionom på Kriscentrum Malmö samtalsmottagning och ser positivt på telefonlinjen.
– Ju fler ingångar, desto bättre. Ofta är det mycket skam och skuld kopplat till våldsfrågor men det går att hantera, säger han och avslutar:
– När man kommer till oss lägger vi upp en individuell plan som handlar om alternativa handlingsmönster till våld. Det är hoppfullt, den som utövar våld har definitivt möjlighet att förändra sitt beteende. Ju tidigare man hör av sig desto bättre, avslutar han.

Läs mer här om telefonlinjen "Välj att sluta"!

VÄLJ ATT SLUTA            020 - 555 666

– En telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar
Bemannas av personal med stor vana av att prata med personer som har en våldsproblematik. Alla som ringer är anonyma och bemöts med respekt. Telefonlinje kan både ge hjälp i stunden och utgör en länk till behandlingsverksamhet i hemkommunen, där man kan få långsiktig hjälp.

Läs mer här!