Gamification är ett oslagbart sätt att kommunicera på individnivå

Gamification är oslagbart när man som företag vill motivera människor att bli mer delaktiga, engagerade och lojala. Att ta in spelelement i företagets kommunikation är effektivt och ger tydliga och mätbara resultat. Bulls är experter på innehåll och gamification.

I dagens snabbrörliga marknad behöver alla företag bygga förtroende, vara autentiska och relevanta på en global nivå. Det gäller att hitta metoder att snabbt och enkelt nå ut med tydliga budskap på individnivå. Rätt använt bygger gamification engagemang på ett enkelt och roligt sätt. Samtidigt kan viktig kunddata samlas in, som hjälper företaget att bättre möta kundens behov och utveckla deras upplevelser. Det blir en naturlig del av varumärkets storytelling och kommunikation. 

Alicia Wilöv, Viktor Lindevall, Tord Steinsvik

Bulls har arbetat med att föra ut berättelser och innehåll sedan 1929 och började tidigt med digitalisering av innehåll – redan före millennieskiftet. Företaget erbjuder bland annat lösningar för gamification, med andra ord spelelement som används till innehåll och storytelling i verksamheter som traditionellt inte jobbar med spel. Företag väljer att plocka in ett spelmoment för att fördjupa relationen till sina kunder på webbsidan, sociala medier eller annan plattform.
– Kärnan i allt vi gör är innehåll. Bulls tar fram innovativt innehåll med digital teknik som vi anpassar till kundernas behov och kommunikationsstrategi. När vi hjälper våra kunder med att implementera gamification, blir de ofta förvånade över hur stora fördelarna är, säger Alicia Wilöv, Projektledare.

Tvåvägskommunikation genom spel
Gamification är ett roligt och smidigt sätt att erbjuda kunder allt från marknadsföring till erbjudanden som skapar engagemang och intresse.
– Vad många glömmer idag är att det ofta är via lek vi människor lär oss och tar till oss information. Vi ser därför hur mycket bättre ett innehåll med inslag av gamification blir mottaget, säger Viktor Lindevall, Producent.

Ur perspektivet varumärkesbyggande är spel ett enkelt sätt att kommunicera och att på ett naturligt vis samla in relevant data som dessutom är lätt att bearbeta.
– Gamification är ett perfekt sätt att lekfullt nå ut med ett budskap, samla in data och få full mätbarhet på responsen. Särskilt när det kopplas till en tävling, säger Viktor Lindevall, Producent.

Organisk spridning av material
Vill man testa gamification är det enklast att bygga in ett spel som en del i en större kampanj för att via jämförelser med tidigare kampanjer kunna utvärdera effekten. Några exempel på data som genereras och kan utvärderas är hur många nya mejladresser man fått in genom spelet, hur många som använde en specifik kampanjkod eller hur mycket trafik som drivits till en särskild kampanjsida. Tävlingsmomentet medför dessutom att användarna utmanar varandra, vilket ger en effektiv, organisk spridning.
– I framtiden ser vi att storytelling blir ännu viktigare – man tänker långsiktig content marketing som känns mer personligt inriktad. Det handlar om att verkligen nå ut och beröra. Gamification är ett oslagbart sätt att ordlöst kommunicera på individnivå, säger Tord Steinsvik, vd.

White label-lösningar
Bulls produkter är helt anpassningsbara, de skräddarsys grafiskt och anpassas efter kundens specifika önskemål. Det går att använda för extern och intern kommunikation.
– Det rör sig om white label-lösningar som är enkla att branda och kan anpassas i oändlighet. Några exempel är digitala korsord, memoryspelet Memo och bildpussel som Dolda Utsikter, säger Viktor Lindevall.

Ett digitalt korsord är en bra produkt för att samla in data och mejladresser. När de kan vinna priser, exempelvis rabattkoder eller produkter, registrerar de tävlande sig via mejladress vilket ger data och tillfälle till framtida kommunikation.
– I ett korsord kan man förutom att välja bilder också få in fakta om företaget, värdebudskap och så vidare, säger Alicia Wilöv.

En renässans för lärande genom lek
I framtiden tror Tord Steinsvik att fokus på innehåll kommer att öka i takt med att vi rör oss mot en virtuell värld.
– Tack vare digitalisering och utveckling av nya tekniker som AR och VR får vi alla möjlighet att klä innehåll i former som ger lärande genom lek och spel i helt nya dimensioner, säger han.

Bulls – innehåll i världsklass sedan 1929

Bulls är ett internationellt företag med huvudkontor i Sverige och erbjuder innehåll som digitala spel, korsord och tecknade serier. Med ett globalt nätverk är Bulls den perfekta partnern om du vill nå ut med ditt budskap. Bulls skapar samarbeten mellan kreatörer och varumärken och erbjuder såväl redaktionella som grafiska tjänster.

Testa att spela Memospel