Här är nya metoden som möjliggör kostnadseffektiv och miljövänlig jordsaneringAtt sanera marker från tungmetaller har hittills inneburit kostsam och miljömässigt ohållbar jordersättning. Nu erbjuder Zeo-Concept ECE AB ett helt nytt koncept som gynnar både plånbok och miljö; den naturliga mineralen Zeolit renar, läker och skapar omgivningar i världsklass.

Zeolit är en naturlig mineral som bjuder på unika egenskaper, vilket gör den användbar inom många olika områden. En av dess funktioner är sanering av jordar från tungmetaller. Genom CEC (katjonbyten) verkar Zeoliten som ett naturligt reningsverk och omvandlar ämnen till näring och nyttoämnen. Mineralen har med andra ord en unik förmåga att ta hand om sin omgivning och skapa de bästa av förutsättningar för välmående jordar och hållbara områden.

– I dagsläget gräver och forslar man oftast bort jord om man har ett skadat område som behöver saneras. Denna process är både miljömässigt osäker och oerhört kostsam. Zeo-Concept ECE AB erbjuder ett nytt, mer effektivt reningssätt som gynnar både miljö och plånbok redan på plats, säger Oscar Lyttbacka, vd på Zeo-Concept ECE AB.

Läs mer om Zeolitens renande egenskaper här

Noggrann process
Processen går ofta till på samma sätt, men olika metoder kan förekomma beroende på önskat resultat. Först arbetas finkornig Zeolit i riklig mängd ned i jorden så djupt som det är möjligt för att täcka in det skadade området. Därefter, under hela saneringsperioden, luftas samt analyseras den. Halvvägs in i saneringen plogas en större storlek av Zeoliten ned för att bibehålla effekt och fortsatt sanering av jordytan, men även för att öka jordens bördighet inför framtida växtlighet. Under de två första odlingarna görs fortsatta jordanalyser, varav tillsatser av ytterligare Zeolit eller organiskt material adderas vid behov.

– Vi på Zeo-Concept ECE AB kan genomföra saneringsarbetet från början till slut och rapporterar kontinuerligt in jordanalysernas resultat. Efter avslutad saneringsperiod garanterar vi en färdig jord att bedriva odling eller betesmark vid.

Vill du veta mer om Zeolitens övriga användningsområden? Läs mer här

Hundra procent ekologiskt
Att sanera jordar med Zeolit innebär en hundraprocentig ekologisk metod för att isolera och neutralisera föroreningar snabbt och effektivt. Bakom tekniken ligger djupgående tester av jordars PH-värde innan, under och efter mineralbehandlingen för att på ett så grundligt sätt som möjligt utmäta hur stor dos Zeolit som bör användas i förhållande till önskat resultat. Detta varierar utifrån förutsättning, så det är alltid en god idé att rådfråga Zeo-Concept ECE AB innan applicering görs för att minska kostnader och spill.

– Zeolitsanering är ett helt nytt koncept som vid första anblick kan uppfattas som svårt att få grepp om. Som experter på området svarar vi mer än gärna på frågor och hjälper både företag och verksamheter inom offentlig sektor att göra upp platsanpassade saneringsplaner, avslutar Oscar Lyttbacka.

  • Zeo-Concept ECE AB är ett svenskt aktiebolag som bildades 2009. Affärsidén är att på den europeiska marknaden distribuera och marknadsföra innovativa och miljöanpassade produkter.

Hemsida: www.zeo-concept.se