Här finns skogsmaskinerna för minskat klimatavtryckSkogen är en stor resurs för klimatet och kan bidra till att minska klimatförändringarna. En aktör som tagit fasta på potentialen är skogsinnovatören John Deere – med smarta skogsmaskiner som tar hänsyn till naturen och är skonsamma mot miljön. Intresset bland skogsägare är stort och ökar snabbt, menar Dieter Reinisch från John Deere Forestry.

Att skogen både påverkar klimatet och påverkas av klimatet ger en stor potential i att nå målet om klimatpåverkan. Dieter Reinisch, informationsansvarig hos skogstillverkaren John Deere Forestry, förklarar det närmare.

– Ett aktivt skogsbruk kan ge en stor klimatpositiv effekt. På hundra år har mängden virke som vuxit ökat med motsvarande två miljarder ton koldioxid. Skogsbrukets egna utsläpp av koldioxid ligger på en miljon ton per år.

Men det minskar genom pågående effektivisering.

– De skogsprodukter som varje år tas ut från skogarna minskar genom substitutionseffekter utsläppen med 40 miljoner ton. Om mer av biomassan i den avverkade skogen utnyttjades skulle klimatnyttan kunna höjas till 60 miljoner ton per år.

Det är mer än de årliga svenska utsläppen på 54 miljoner ton.

– Vid ett ökat uttag så stiger alltså klimatnyttan ytterligare, så länge tillväxten upprätthålls. Det motsatta, att lämna skogen för fri utveckling skulle under en tid istället kunna öka inlagringen av kol.

Miljö- och personvänliga
John Deere har flera smarta skogsmaskiner som är fördelaktiga för miljön. Det är skördare och skotare med funktioner som bland annat minskar marktrycket, skyddar kvarvarande träd och minskar både bränsleförbrukning och utsläppsnivåer.

Maskinerna kommer även med fördelaktiga funktioner för föraren. Nivellerande hytter, IBC (intelligent Boom Control) och Timbermatic Kartor är tre.

– Det är hytter som nivellerar om marken lutar och vrider sig så att du alltid ser mot kranens grip eller skördaraggregat. Då har du alltid arbetsobjektet rakt framför dig. Kranstyrningen gör att maskinen sköter en del av kommandona som krävs för att styra kranen. Det gör att du blir mindre trött och att du automatiskt kan producera mer utan att stressa mer, förklarar Dieter Reinisch och fortsätter:
– Med Timbermatic Kartor samlar maskinen in data från alla skördare. Då kan du se var stockar ligger som skördarna kapat, även sort och mängder. Det hjälper till i arbetsplaneringen och gör att du inte missar att köra fram något till vägen.

Lockar även nya förare
Det sammantaget är ett även ett stort plus i rekryteringssammanhang och skulle kunna bidra till att minska den förarbrist som råder, menar Dieter Reinisch.

– Det hjälper till att rekrytera nya förare.

Ända sedan John Deere grundades 1837 i Illinois, USA, har de levererat produkter och tjänster för att stödja dem som har rötterna i jorden.

Med 56 800 anställda och fabriker i främst USA, Kanada, Tyskland, Finland och Spanien är de i dag världens största skogsmaskintillverkare och tillverkar lantbruksmaskiner, golf- och grönytemaskiner samt skogsmaskiner.

Huvudkontoret för skogssidan i Sverige finns i Arlandastad, med serviceställen på 30 platser runt om i landet. Huvudkontoret för de övriga produktlinjerna finns i Malmö, med oberoende återförsäljare runt om i landet.

Läs mer om John Deere