Här skapas Göteborgs nav för internationella affärer

Tv: Masthuggskajen fullt utbyggt 2025/ Kanozi Arkitekter. Th: Skissbilden för Global Business Gate / Arkitektbyrån Design

I den nya stadsdelen Masthuggskajen planeras nu det framtida navet för internationell handel och affärer i Göteborg: Global Business Gate.
Projektet ägs och drivs av Elof Hansson Fastigheter och Alecta. Tillsammans har de sett möjligheten och potentialen i att skapa en unik mötesplats för en av stadens viktigaste näringsgrenar.

När Global Business Gate står färdigt på Masthuggskajen 2021 kommer ägarna att ha skapat ett nav för, och kluster av, företag inom internationell handel och affärer. 

– Vi brukar säga att det här projektet sätter en ”spotlight” på det som är Göteborgs näringslivs paradgren: handeln och exportverksamheten, säger Lennart Hedström vd på Elof Hansson Fastigheter.

Bakgrunden till projektet är dels historisk, genom handelshuset Elof Hanssons 120 år inom internationell handel. Dels framtid genom att projektet skapar en renodlad mötesplats för företag inriktade på internationella affärer. Där kan företagen utveckla sina affärer, samtidigt som de utvecklas tillsammans.

För att åstadkomma denna mötesplats har ägarna inspirerats av klusteridén och stadens science parks. Lennart Hedström har själv jobbat mycket med Göteborgs science parks och har sett de stora värden som skapas när många företag med liknande inriktning samlas på en plats.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att det bland annat ger en ökad attraktivitet som arbetsgivare. Ett kluster innebär per definition att det finns flera liknande verksamheter inom samma område och det skapar en utvecklande och inspirerande konkurrens. Företagens ansträngningar syns, hörs och kopplas till platsen, och då ökar allas attraktivitet som arbetsgivare. Därmed underlättas den så svåra kompetensförsörjningen, idag och framöver en av de viktigaste frågorna för de flesta företag, fortsätter vd Lennart Hedström.

Läs mer om Global Business Gate här.

Visionen är alltså att skapa ett helt nytt kluster för företag kopplade till internationell handel. I det färdiga Global Business Gate är ambitionen att samla renodlade handels- och exportföretag samt tjänsteföretag inom juridik, logistik, marknadsföring, it och finans/ekonomi. 

En avgörande faktor för Global Business Gate är läget. Samtidigt som man började diskutera ett handelskluster påbörjade staden detaljplaneprocessen för den nya stadsdelen Masthuggskajen. Timingen visade sig vara perfekt och på den halvö som kommer att byggas och sträcka sig ca 100 meter ut i Göta Älv, kommer Global Business Gate att få ett fantastiskt läge. En hög, smäcker byggnad placerad nära vattnet, i en ny del av Göteborgs centrum och mitt i kulturlivet kring Järntorget, Linnéstaden och Haga.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Global Business Gate här. 

Utifrån dessa aspekter har ägarna redan lyckats skapa ett stort intresse för Global Business Gate. Som en viktig milstolpe lyfter Lennart Hedström att tjänstepensionsbolaget Alecta gick in som delägare, något som borgar för långsiktighet och seriositet. Dessutom har de redan tecknats flera optionsavtal med presumtiva hyresgäster som enligt Lennart Hedström bjuds in att delta i utformningen av Global Business Gate.

– Det är väldigt viktigt att vi får in våra blivande hyresgästers synpunkter och idéer, och då tänker jag inte så mycket på själva kontorslokalerna. Vi tror att det är utformningen av bottenvåningarna som är nyckeln för att skapa de attraktiva mötesplatserna och skapar vi en större delaktighet kommer vi att uppnå vårt mål att skapa den självklara mötesplatsen, säger Lennart Hedström

Global Business Gate blir en del av ett levande 24/7-område med bostäder, restauranger och kulturevenemang, långt ifrån en sedvanlig och anonym kontorsbyggnad. På bottenvåningarna ser Lennart Hedström framföra sig öppna ytor med exempelvis en arena för allt från seminarier till rockkonserter samt ett stort utbud av restauranger, tjänster och service. Därtill ett eller flera plan dedikerade till ytor för co-working.

För intresserade företag skapar Global Business Gate därmed chansen att inte bara påverka sina framtida kontorslokaler utan även utformningen av en ny stadsdel och framtiden för internationella affärer och handel i Göteborg. Så om du tycker att ditt företag passar in i koncepttänket och ni arbetar med internationella affärer, varför inte följa med Global Business Gate på resan? Du hittar mer information på www.globalbusinessgate.se.

– Vi har en stark tilltro till den här idén och vi har upplevt att det finns en stor efterfrågan. Dels i det attraktiva läget som sådant men också attraktiviteten i konceptet, avslutar Lennart Hedström

Presenteras av

Global Business Gate ska symbolisera konceptet internationell handel i både funktion och arkitektur. Byggnaden i sig kommer att spegla och stödja företagens affärer samtidigt som dess moderna, nytänkande design ska få internationell lyskraft.

Global Business Gate kommer att bli en reslig symbol för Göteborgs internationella utblick och öppenhet för världen med ca 2500-3000 arbetsplatser. Därtill skapas ett antal företagsbostäder för expats och internationella rekryteringar.

Projektet förväntas stå klart i den nya stadsdelen Masthuggskajen år 2021. 

Lennart Hedström, VD Elof Hansson Fastigheter.