Hundar Utan Hem får 90-konto – ”Nu kan vi hjälpa fler hundar”

Föreningen Hundar Utan Hem räddar årligen runt 1000 övergivna hundar och ger dem en andra chans till ett lyckligt liv i ett nytt hem.

Nu har föreningen beviljats ett så kallat 90-konto för insamling av pengar.

– Det är ett kvitto på att vår verksamhet är seriös och att pengarna används rätt. Det betyder också att vi nu kan hjälpa ännu fler hundar, säger Anna Beijer, verksamhetschef.

Majoriteten av hundarna som förmedlas kommer från Irland och Polen, där djurskyddslagarna är sämre än i Sverige. Men även hundar i Sverige omplaceras via föreningen, bland annat hundar som farit illa och där Länsstyrelsen tvingats ingripa.

– Hundar på Irland som hittas lösdrivande eller överges av sina ägare hamnar på så kallade dog pounds. Om ingen vill ha dem avlivas de efter fem dagar, säger Anna Beijer.

I Polen avlivas inte upphittade och övergivna hundar men de kan få spendera resten av sina liv på kommunala shelter.

Vill du veta mer? 

Anna Beijer, verksamhetschef

Hundar Utan Hem matchar hundar med nya ägare i Sverige
Hundar Utan Hem kan förmedla dessa hundar till nya hem i Sverige. Som en del av adoptionsprocessen görs rigorösa kontroller av både hundarna och de nya svenska ägarna. Hundarna veterinärbesiktigas, vaccineras och en bedömning görs av hundens personlighet. Arbetet utförs av Hundar Utan Hems åtta egna hundplacerare. De är alla utbildade hundinstruktörer och flertalet av dem är dessutom hundpsykologer.

– De arbetar hårt för att matcha varje hund med rätt hem. Därefter fungerar de som en kontaktperson som den nya ägaren kan ringa till för råd och stöd, förklarar Anna Beijer.

Varje månad kör Hundar Utan Hems specialbyggda transporter till Irland och Polen och hämtar adopterade hundar, som sedan överlämnas till de nya ägarna.

Läs mer om Hundar Utan Hems arbete

Föreningen Hundar Utan Hem räddar årligen runt 1000 övergivna hundar.

Hundar Utan Hems ekonomi granskas noga
Hundar Utan Hem drivs i huvudsak genom donationer och adoptionsavgifter. Svensk Insamlingskontroll har nu utfärdat ett så kallat 90-konto till Hundar Utan Hem. Det innebär att Hundar Utan Hems ekonomi granskas så att insamlade medel går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. Föreningen försåg exempelvis hemlösa hundar med veterinärvård för ca 4,9 miljoner kronor under 2023.

Johanna Lind Bagge är i dag ambassadör för Hundar Utan Hem. Hon är en stor djurälskare och har haft hundar i hela sitt liv.

– Jag har varit med här länge och vet vilket fantastiskt arbete personalen på Hundar Utan Hem gör. Jag tror att 90-kontot kommer att leda till att donationerna till vår verksamhet ökar. Det betyder att fler hundar kan få hjälp, avslutar hon.

Om Hundar Utan Hem

Hundar Utan Hem är en ideell förening, som sedan starten 2005 har räddat tusentals hundar i Sverige, Irland och Polen och hjälpt dem att hitta nya kärleksfulla hem. Hundar Utan Hem arbetar också för en bättre hundvälfärd på Irland.

Stöd arbetet genom bank/post-giro eller Swish-nummer: 900 84 83.

Läs mer på: www.hundarutanhem.se

Victor Christophe

Learn More →