Ken Skoog hjälper dig med strategi och action: ”Empati och resultat hör ihop”Tillväxtrådgivaren och chefscoachen Ken Skoog har startat och drivit en mängd olika bolag och i decennier lagt upp tillväxtstrategier genom uppdrag i advisory boards och styrelser. Nu väljer han att lägga sitt fokus på att utveckla företag och individer och kommer under hösten erbjuda business- och karriärcoachning för bland annat vd:ar, chefer och ägare.
– Jag startade Straction med syftet att hjälpa individer med både strategi och konkreta actionplaner för att utvecklas, säger han.

Ken Skoog är civilekonomen som i många år jobbat med allt från undersökningsföretag till torghandel. I vd-roller, försäljningschefsroller och genom styrelseuppdrag har han lagt upp strategier för att främja tillväxt – men har alltid haft ett särskilt intresse för individutveckling och drivkrafter. Nu väljer han att samla sin kunskap och sina erfarenheter och genom företaget Straction erbjuda möjligheten för ägare, vd:ar, försäljningschefer och beslutsfattare att utvecklas med hjälp av business- och karriärcoachning.

Vill du ta ditt företag till nästa nivå genom coachning? Här kontaktar du Ken Skoog

Han tror stenhårt på devisen försprång genom människor.
– Om individer är och mår bra kommer företag att kunna växa och precis som att man lägger upp strategier för företag behöver man göra samma sak för människorna i det. Genom att hitta rätt riktning för bolag och coacha ledare åt det hållet kan man nå nästa nivå, säger han. 

”Krävs en konkret strategi”
Syftet med Stractions arbete är att hjälpa ledare i små och mellanstora företag att lägga upp en hållbar plan framåt.
– Vi gör så extremt många val varje dag, både yrkesmässigt och privat. Vi blir inte uthålliga om vi inte har en plan och vet på vilket sätt vi behöver fatta olika beslut för att fortsätta på rätt väg.

Ken berättar att han av erfarenhet vet att en vd eller företagsägare ofta förväntas se och stötta, men sällan själv får samma möjlighet i sin roll. Han drar paralleller till sina egna år som vd med upp- och nedgångar. 

Boka ett första coachningstillfälle med Ken Skoog här

– Det är en klyscha, men det är ofta ensamt att vara ledare i ett bolag. För att kunna öka tillväxten är det skönt att ha en extern part som kan agera bollplank och stöttepelare i tankar eller beslut; både i företaget men även privat. Genom coachning belyser man drivkraften i varje individ och ser att empati och resultat hör ihop.

Viktigt att stanna upp och reflektera
Genom att formulera tydliga mål och lägga upp en konkret strategi för att nå dit menar Ken Skoog att delmål och slutresultat blir tydligare och enklare att arbeta mot.

– I min coachning fokuserar jag mycket på ett företags och individers ”why?”. Att stanna upp och reflektera över det man gör i dag, vad man egentligen vill och var man ska är viktigt. I kombination med behovet att bli sedd och kunna bolla idéer är coachning ett väldigt uppskattat sätt att växa som både företagsledare och individ. Framgång är ingen slump.

För att ett bolag skall nå tillväxt, lönsamhet och framgång över tid krävs en stark affärsidé, efterfrågade produkter och tjänster, en klar vision samt tydliga mål – alltså en genomtänkt strategi.

Detta räcker dock inte för att bolaget ska bli framgångsrikt. Framgången ligger än mer i det företaget, dess ledare och i det medarbetarna faktiskt gör – vilka actions de genomför.

Straction erbjuder stöd i ditt styrelsearbete såväl som chefs- och karriärcoachning.

Läs mer om Straction här