Listan: 5 skäl att bevara regnskogenAtt regnskogen är avgörande för klimatet vet de flesta om men att den är essentiell för att vi exempelvis ska kunna njuta av bananer, kaffe, avokado och choklad har inte fullt så många koll på.
Dessutom ger regnskogen liv åt hundratusentals djurarter och är även många människors hem.
Skälen till att bevara regnskogen är minst sagt många – här är fem av dem.

Världens regnskogar avverkas idag i snabb takt – både legalt och illegalt. Träden som huggs ner används som timmer och papper och marken används sedan till boskapsuppfödning eller plantageodling av exportgrödor som bananer, soja och palmolja. Med avverkningen följer ödesdigra konsekvenser såsom artutrotning, erosion och inte minst en global klimatkatastrof. Men det är möjligt att skydda regnskogen och stödet från människor i Sverige är oerhört viktigt för de små organisationer som verkar för att ha den kvar.

Föreningen Rädda Regnskog är en ideell förening som arbetar för att skydda tropisk regnskog i Latinamerika och för att stödja lokalsamhällen i skogens närhet. De skyddar skogen genom direkta inköp, samverkan med markägare och utveckling av nya metoder för jordbruk med respekt för regnskogen. 
Läs mer om n Rädda Regnskogs viktiga arbete

Här ger Föreningen Rädda Regnskog sina fem bästa skäl att bevara regnskogen

 1. Den är hem åt mer än hälften av jordens arter
  Regnskogen täcker bara sju procent av jordens yta, men hyser troligtvis långt över hälften av arterna. På bara en hektar mark har forskare exempelvis hittat 245 arter av träd. Sverige har i jämförelse ett 40-tal inhemska trädarter – i hela landet.
 2. Den binder kol
  Träden i regnskogen binder kol i stammar och blad och fungerar därför som kolförråd. När träden huggs ner omvandlas kolet till koldioxid, hamnar i atmosfären och bidrar till klimatförändringarna. Att skydda regnskogen är avgörande för Jordens klimat. 
 3. Den fungerar som apotek
  Många av våra mediciner kommer ursprungligen från växter. Så mycket som 40 procent av alla mediciner har aktiva substanser som bygger på ämnen i växtriket, exempelvis värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra. Människor som bor i regnskogen använder den som apotek mer direkt. De använder helt enkelt växterna som finns i närheten när de är i behov av en huskur.
  Vill du ge regnskog som en gåva? Klicka här
 4. Den är ett stort matskafferi
  Livsmedel som kaffe, bananer, paranötter, ananas, avokado och kakao är bra exempel på godsaker som kommer från regnskogen. Dessa livsmedel må vara populära hos oss i Sverige men de är ovärderliga för lokalbefolkningen som helt lever av dem. Lite oväntat är en stor matkälla även fisk från skogens vattendrag.
 5. Den är ett viktigt ekosystem
  Regnskogen fungerar som en stor vattenpump som avdunstar vatten, skapar regn och påverkar hela jordens kretslopp av vatten. Den är även ett översvämningsskydd eftersom den suger åt sig mängder av vatten som avges långsamt. Då minskar inte bara risken för översvämning utan också risken för jorderosion.

Om oss
Föreningen Rädda Regnskog är en ideell förening med säte i Sverige. Vi arbetar för att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i skogen närhet. Föreningen är ung och energisk – startad år 2005 – med en liten administration som sköts med frivilliga krafter. En så stor del som möjligt av gåvor och bidrag går direkt till de projekt vi valt att stödja.

Bli medlem
Ett sätt att stödja Föreningen Rädda Regnskog är att bli medlem. Medlemsavgiften är 130 kronor per kalenderår för enskild individ, 80 kronor för studenter och pensionärer samt 250 kronor för familjemedlemskap. Avgiften sätts in på föreningens konto: pg 41 42 41 – 0. Kom ihåg att ange ditt namn, din e-postadress och att det gäller medlemskap.

Kontakt
Varmt välkommen att kontakta oss!

Tel: 073-658 98 84
E-post: info@raddaregnskog.se