Med ett mikrolån och en ko förändrades livet

Lydia Jjemba

Den 28 maj är det World Hunger Day – en dag tillägnad de 815 miljoner människor som lever i kronisk hunger. En av dem som tidigare har levt med hungern vid sin sida men fått hjälp av Hungerprojektet är Lydia Jjemba från Uganda.
– Genom ett mikrolån från oss kunde Lydia köpa en ko. Kon gav henne mjölk som hon sålde och kobajset omvandlade hon till biogas som gav henne elektricitet till en kyl, säger Silvia Ernhagen, vd på Hungerprojektet Sverige.

 

Hungerprojektet  är en global, ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå. För att skapa långsiktig förändring stöttar Hungerprojektet kvinnor med mikrolån och utbildning så att de kan starta företag och förbättra sina jordbruk. De driver program i Afrika, Latinamerika och Asien och arbetet når i dagsläget 16 miljoner människor.
– Världens länder har enats om 17 globala mål i Agenda 2030. Mål 2 handlar om hunger och målet är att den kroniska hungern ska vara utrotad år 2030. Vi behöver allt stöd vi kan få från människor här hemma, för fortfarande går 815 miljoner människor runt om i världen och lägger sig hungriga varje dag, säger Silvia Ernhagen, vd på Hungerprojektet Sverige. 
Läs mer om hungerprojektet globalt 

”Omvandlade kobajs till biogas”
Silvia som nyligen är hemkommen från en resa till Uganda berättar om Lydia Jjemba som hon träffat där. 
– Genom ett mikrolån från oss kunde Lydia köpa en ko. Kon gav henne mjölk som hon sålde och kobajset omvandlade hon till biogas som gav henne elektricitet till en kyl. Sen lärde hon sig att göra yoghurt och sålde den. En del av vinsten gick sedan till att köpa några kor till. Trädgården har hon förädlat och hon odlar nu bönor, majs, mango och avokado som hon säljer vidare, säger Silvia.

Tack vare mikrolånet från Hungerprojektet har Lydia gått samman med 25 andra kvinnor som driver företag. Tillsammans bygger de vidare på sin försäljning av yoghurt. Lydias affärsidéer har förverkligats tack vare Hungerprojektets arbete i Uganda. Hon har kunnat bygga ett riktigt hus, betala skolavgifter och investera i en ljusare framtid för sig själv och hela sin familj. 
Vill du hjälpa kvinnor att starta företag? Bli månadsgivare 

Det kan du göra
Dagen innan World Hunger Day infaller Mors dag här i Sverige. Ge bort något av Hungerprojektets gåvobevis så ser du till att fler kvinnor som Lydia Jjemba får möjlighet att starta ett företag för att ta sig ur fattigdom. 
– En gåva hjälper oss i kampen med att avskaffa hungern, för vi vet att när kvinnor stärks så förändrar de sitt och sin familjs liv till det bättre, avslutar Silvia.

 Om oss
Med kvinnor i fokus utbildar och stärker Hungerprojektet människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. Vår vision är en värld fri från hunger och fattigdom – där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över. Hungerprojektet jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att vi inte längre ska behövas. Vad som krävs för att avskaffa hunger skiljer sig från land till land. Nyckelfrågan är alltid: Vad saknas? 

Kontakt
Vill du investera i Hungerprojektet eller veta mer om verksamheten och programmen? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på:

Telefonnummer 08-735 23 30

eller via e-post: info@hungerprojektet.se