Med ett smart cykelgarage från Dooman får man en lösning som både är estetiskt tilltalande och säker.Trenden med ett ökat cyklande håller i sig hos såväl personal som inneboende runt om på landets grupp- och äldreboenden. En fantastisk utveckling med tanke på hälsa, miljö och samhällsnytta men med detta följer också ett ökat behov på en säker, fungerande och väderskyddad förvaring för de olika cyklarna.

Intresserad av ett cykelgarage? Klicka här 

På gruppboende runt om i Sverige blir specialcyklar som t.ex. paket-, side by side- och rickshawcyklar allt mer vanliga. Dessutom är det ofta specialmodeller som kostar en hel del, en side by side kan exempelvis kosta från 35 000 kronor och uppåt. Den positiva trenden av ett ökat cyklande syns också på många av landets kommuner där det är vanligt att man erbjuder anställda förmånscyklar. Samtidigt ställer det ökande cyklandet krav på att kunna förvara cyklar säkert, tillgängligt och skyddat mot väder. Med Doomans uppskattade cykelgarage löser man dessa detta.

Gruppboende i Kungsbacka sänkte underhållskostnader med hjälp av Cykelgarage.
– Förutom risken för stöld och skadegörelse hade vi återkommande och framförallt onödiga kostnader för underhåll av våra specialcyklar. Kostnader som till större del uppstått när cyklarna förvarades utomhus året om, dessutom var cyklarna ständigt märkta av väder och vind och svåra att hålla fräscha, säger Eva Rasch, enhetschef gruppboendet Hede i Kungsbacka.

Statistik från polis, försäkringsbolag och branschorganisationer är entydig, med ett ökat cyklande följer tyvärr även en ökning av cykelstölder och skadegörelse.

– Som aktör och en del av den här branschen har vi förhållandevis bra koll på vilka behov, modeller och speciallösningar som efterfrågas men också i vilken riktning utvecklingen kring stölder och skadegörelse tenderar att gå, säger Robert Kjellman, försäljningsansvarig på Dooman Teknik.

Enastående service
Doomans filosofi är att lyssna in och i största möjliga mån tillmötesgå deras kunders önskemål, något som de tror bidrar till utvecklingen. Exempel på detta kan vara stöld- och köldskydd. Med vad de upplever som de vanligaste frågeställningarna just nu, är fungerande och lättillgängliga förvaringslösningar som jämte "vanliga" cyklar också ska rymma t.ex. paketcyklar och side by side.

Det kan därtill handla om önskemål kring det exteriöra såsom färgval, materialval och låsvarianter. När det kommer till inredning och tillbehör finns det allt från enkla cykelställ till frostvakter, element, cykelpump, elkontakt och laddningsmöjligheter.

– Det är också intressant att förfrågningarna ökat de senaste åren på förvaringslösningar som förutom cyklar även har plats för t.ex. grillar, gräsklippare, diverse trädgårdsutrustning och t.o.m. golfutrustning. Vilket eventuellt kanske handlar om att avlasta ett annars överfullt garage, avslutar en leende Lennart.

Datorsimulerade koncept utifrån kunders önskemål på förvaring och miljö.

Vill du få hjälp med ett cykelgarage? Klicka här. 

I mer än 30 år har vi på Dooman hjälpt människor till en enklare och bättre vardag. Dooman levererar dagligen ut till kunder och användare över hela Sverige samt övriga nordiska länder. Genom kontinuerlig utveckling och med tydligt fokus på hållbarhet, funktionalitet och enkelhet, har Dooman gått i täten för innovation förvarings- och dörrlösningar i boendemiljöer. Dooman är idag marknadsledande inom detta segment. Dooman erbjuder flexibla och säkra förvaringslösningar för cyklar, el-cyklar, el-rullstolar, scootrar, permobiler, handikapp fordon och annan utrustning. Våra kunder är företag, fastighetsägare, BRF och landets kommuner.