Nomor coronasanerar lokaler i hela Sverige: ”Alla verksamheter har inte möjlighet till arbete hemifrån”Virusets framfart drabbar både privatpersoner och företag. Många verksamheter har inte möjlighet att låta det dagliga arbetet vänta efter ett virusutbrott och måste så snabbt som möjligt öppna upp igen på ett säkert sätt.
– Vi coronasanerar snabbt och säkert hos företagskunder och offentlig sektor i hela landet. Det känns bra att vi på så kort tid lyckats ställa om vår drift för att kunna möta behovet och hjälpa till, säger Jakob Sellgren, vd på Nomor.

Om en person som drabbats av covid-19 befinner sig i en lokal finns en risk att viruset sprids via dörrhandtag, tangentbord, kranar eller annat som man ofta tar på. Det är inte alla företag som har möjligheten att stoppa sina verksamheter på grund av smitta i lokalen och vid de tillfällena menar Jakob Sellgren, vd på Nomor, att en virussanering är effektiv lösning.

– Under de senaste veckorna har ett hundratal befintliga och nya kunder hört av sig till oss och frågat om vi kan hjälpa till med coronasanering; vissa i förebyggande syfte och andra för att de behöver akut hjälp. Vi har erfarenheten, kompetensen och preparatet, så vi har haft möjligheten att snabbt kunna ställa om vår kärnverksamhet för att kunna bidra med sanering av corona i dessa tider. Dessutom har vi kontor från Malmö i söder till Boden i norr, vilket gör att vi kan hjälpa kunder över hela landet.

Intyg på att smittan tas på allvar
Nomors kärnverksamhet är matsäkerhet och skadedjurskontroll, och eftersom bland annat salmonellasaneringar görs med jämna mellanrum finns processerna för dessa utföranden på plats. Företag inom tillverkningsindustrin, kommunala färdmedel, myndigheter, kontor, matbutiker och kundtjänster har hört av sig och Jakob Sellgren berättar att Nomor hittills har hjälpt bland annat banker, apotek och fastighetsbolag med coronasanering. Han tror att den stora efterfrågan kan bero på att många uppdaterar sina beredskapsplaner.

Vill du veta mer om Nomor och coronasanering? Klicka här

– Många beredskapsplaner fokuserar på bland annat teknik, men få är vinklade mot en långvarig pandemi och hur företaget ska gå tillväga om någon sjuk har vistats i lokalen. Genom att coronasanera kan man inte bara vara säker på att viruset är borta; man har även ett intyg att visa upp för anställda och kunder för att visa att man tar situationen på allvar.

”Oskadliggör SARS-virus”
När ett företag hör av sig till Nomor och behöver hjälp med sanering görs först en behovsanalys. Nomors personal åker ut till platsen och tittar tillsammans med kunden på hur lokalen ser ut och var den sjuka personen har rört sig. Om det är en stor lokal kan man ”dimma”; alltså spraya ut ett preparat i hela lokalen. Är det dock ett omklädningsrum eller kanske ett kontor så punktsaneras det med hjälp av trasor som är indränkta i ett virusdödande kemiskt preparat.

– Vi använder ett desinfektionsmedel som bevisligen oskadliggör SARS-virus, vilket gör att vi vet att det verkligen fungerar. Genom att torka på bland annat handtag, knappar, skrivbord och allmänna beröringsytor kommer vi åt virus trots att ett smutslager kanske har lagt sig över; något som inte är möjligt om man bara sprayar i luften.

Läs mer om Nomor här

Säkerhet står i fokus
Preparatet verkar i 1-2 timmar och efteråt torkas ytan av med rena trasor så att det inte efterlämnas några farliga rester. Efter saneringen destrueras personalens skyddskläder och handskar.
– Vår personals säkerhet kommer alltid i första hand. Teknikerna har helkroppsskydd, gummihandskar och skyddsmask för ögon och mun med filter för andningsvägar. Vi tar inga som helst risker när det handlar om säkerhet när det kommer till våra anställda och kunder.

Nomor har lång erfarenhet av att sanera utrymmen och inventarier mot patogena smittor. Vi har kapacitet att ta fram anpassade lösningar för er verksamhet utifrån typ av bakterie eller virus som salmonella, listeria, norovirus med flera.

På grund av rådande omständigheter gällande spridningen av coronaviruset och risken för Covid-19 i världen har vi ökad beredskap för denna typ av saneringstjänster över hela landet. För företag som får in en smitta i verksamheten kan det få stora konsekvenser och därför är det av största vikt att snabbt hitta smittokällan samt, vid behov, sanera lokaler och utrustning för att förhindra vidare smittspridning.

Finns risk för smittspridning ligger ansvaret på både arbetsgivare och arbetstagare att vidta åtgärder. För arbetsgivare och företag kan detta innebära att en sanering är nödvändig.

Ni som företagskund eller ansvarig inom offentlig sektor kan höra av er till oss direkt via 0771–122 300 eller smittsanering@nomor.se för mer information och hjälp vid eventuella utbrott av smitta.

Läs mer här