Portföljförvaltning ger företag lägre elpriserMånga företag upplever det svårt och krångligt att hantera elkostnaderna på ett effektivt sätt. Brist på tid, möjlighet eller kunskap är vanliga orsaker. Tack vare skräddarsydd portföljförvaltning kan företag och bostadsrättsföreningar få hjälp med hanteringen av elinköp. Portföljförvaltning riktar sig till företag som vill ha en professionell hantering av elpriset, men som inte har tid eller möjlighet att bevaka elmarknaden på egen hand.

Patrik Gustafsson, teknisk företagssäljare på Sundsvall Energi, berättar om hur portföljförvaltningen fungerar.

– Vi följer elmarknaden varje dag och genom portföljförvaltning erbjuder vi företag konkurrenskraftiga elpriser. Med portföljförvaltning säkrar vi upp din el i portioner istället för att du ska satsa allt vid ett tillfälle, på så vis sprids riskerna och man får ett långsiktigt lågt och tryggt elpris, säger Patrik Gustafsson, Teknisk företagssäljare på Sundsvall Energi.

Idag är det vanligt att större bolag köper stora mängder el i ett svep och på så vis har möjlighet att pressa ner sitt elpris. Som mindre till mellanstort företag är det ofta en utmaning att nå samma inköpspris som de stora aktörerna, men nu finns alltså möjligheten till bättre villkor för fler. Det lokala energibolaget Sundsvall Energi erbjuder nu företag något som kallas ”portföljförvaltning”, vilket innebär att experter bevakar och analyserar energimarknaden dagligen och handlar till de bästa priserna åt de anslutna företagen.

– Vi anser att bra elpriser ska vara till för alla. Portföljförvaltning möjliggör elhandel till förmånliga priser, oavsett storlek på företaget. Som lokalt energibolag är det även viktigt för oss att bidra till regionen och här ser vi portföljförvaltning som en positiv aspekt för företagandet. Detta då vi frigör resurser till att utveckla företagens egen verksamhet, istället för att pengarna ska gå till onödigt dyra elkostnader, säger Patrik Gustafsson.

Vill du veta mer om Sundsvall Energi?

Långsiktig strategi efter företagets behov
Intresset för portföljförvaltning har överstigit förväntningarna hos Sundsvall Energi, med en tydlig trend som talar för en fortsatt ökning. Det har skett en markant ökning i antalet företagskunder det senaste året, i relation till tidigare då det främst varit industribolag som använt sig av portföljförvaltning.

– Jag vill påstå att tjänsten portföljförvaltning är revolutionerande inom företagssidan. Genom att anlita oss för portföljförvaltning sätter vi tillsammans upp en långsiktig strategi efter företagets specifika behov, vilket gör att vi som portföljförvaltare kan säkra den bästa möjliga affären åt företaget när det rätta tillfället dyker upp. Som kund kan man vara trygg i vetskapen om att Sundsvall Energi alltid handlar elen utifrån en prissäkringsstrategi, det vill säga i flera olika delar istället för att företaget ska satsa allt vid ett och samma tillfälle. Tack vare detta minimerar vi riskerna och kan erbjuda våra kunder ett tryggt, långsiktigt, stabilt och lågt elpris, avslutar Patrik.

Sundsvall Energi är ett litet energibolag med stort hjärta för regionen. Tillsammans med alla Sundsvallsbor och våra medarbetare bidrar vi till den lokala utvecklingen och det resultat vi skapar går tillbaka till dig som bor här. Vi ger energi till föreningslivet i Sundsvall och Timrå och stödjer såväl universitetet som näringslivet. Genom vår sponsorstävling Energichansen satsar vi på utveckling av regionen genom ett starkt föreningsliv.

Vår vision

Vi ska, där vi verkar, vara den mest kundorienterade och affärsmässiga leverantören av hållbara energi- och miljötjänster, i alla delar av vår organisation.

Vår affärsidé

Vi tillgodoser kundernas behov av prisvärda, miljöriktiga och problemfria tjänster inom energi-, återvinnings- och avfallsbehandlingsområdet. Verksamheten ska kännetecknas av rätt kvalitet och god service i nära samarbete med kunderna.