Så gör mirakelmineralen underverk för din odlingDags att börja vårodla? Ekologiska mineralen Zeolit gör jorden både bördig och välmående. Oavsett om du ska odla en tomatplanta på balkongen eller gräsbeklädda koncertarenor så är Zeolit den optimala jordförbättraren och besparar miljön både bevattning och växtnäring.

Det är ingen tillfällighet att första plantan som NASA odlade i rymden framstod ur Zeolit, säger Oscar Lyttbacka, vd på Zeo Concept. 

En vattenreservoar, näringsbatteri, reningsverk och katalysator. I den jordförbättrande mineralen Zeolit får du allt i en och samma produkt och en koncentrerad och långsiktigt god markbördighet som resultat. Processen är helt naturlig och låter dig odla utan dåligt samvete för kraftig bevattning och användande av kemikaliepräglad växtnäring.

– Mineralens fysikaliska och kemiska egenskaper ger en balans och samverkan på både kort och lång sikt. Zeolit skapar idealiska villkor för jorden och växternas utveckling och välmående, samt halverar åtgången av näring och bevattning. Den ger ett överlägset markbördighetsvärde jämfört med andra produkter och mineraler och uppfyller dom stränga regler för ekologisk odling, förklarar Oscar Lyttbacka.

Vill du veta mer om Zeolitens övriga användningsområden? Läs mer här

Överlägsen kapacitet
För att jämföra växtlighet och egenskaper med och utan Zeolit gjordes ett kruktest i Katrineholms kommun 2019. I den ena krukan lades vanlig planteringsjord från kompost och i den andra Zeolit blandad med samma jord. Vid planteringstillfället mättes fuktigheten till 80 procent i båda krukorna och en fröpåse användes att dela jämt mellan dem.

Under testets gång mättes fuktighet och växtförmåga varje dag. Jorden innehållandes Zeolit behöll fukten och tillgodosåg jorden under en längre period jämfört med orginaljorden – vilket gjorde odlingen betydligt mer resurseffektiv. Tillväxten i de två krukorna visade snabbt en markant skillnad. Fler plantor tog fäste i Zeolitblandningen och rotsystemen utvecklades kraftigare och snabbare än vid vanlig odling.

– Odlar du med Zeolit så sparar du 60-80 procent av all bevattning och halverar näringsåtgången. Ett tydligt exempel är den oerhört varma sommaren 2018 som gjorde i princip alla gräsmattor bruna av torka – utom gräsmattorna i de kommuner som valde att odla med Zeolit. Dessa var fortfarande gröna och friska vid sommarens slut. Det är med andra ord ingen tillfällighet att första plantan som NASA odlade i rymden framstod ur Zeolit, avslutar Oscar Lyttbacka.

 

Besök oss gärna på vår hemsida www.zeo-concept.se