Så hjälper Frälsningsarmén utsatta under pandemin

Pandemin påverkar oss alla men mot personer som lever i utsatthet och hemlöshet slår den extra hårt. Frälsningsarmén hjälper de som har det allra svårast genom att servera mat och stötta med nödvändigheter och samtal. En av verksamheterna, på Östermalm i Stockholm, har delat ut närmare 13 000 matlådor under året som gått och fortsätter att finnas där för de som behöver på ett säkert sätt.

Vintern är vanligtvis en extra svår period för behövande och personer som lever i hemlöshet, men under den rådande pandemin har utsattheten blivit ännu mer påtaglig. Mitt på den exklusiva stadsdelen Östermalm finns en av Frälsningsarméns verksamheter som ett ljus i mörkret. Där hjälper man alla; från arbetslösa och personer i hemlöshet till ensamstående föräldrar och fattigpensionärer, med mat, kläder och samtal. Allt i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

– Vi har drygt 70 till 100 besökare per dag och i caféet serverar vi gratis frukostpåsar i foajén och matlådor som man kan ta med sig och äta senare. Vi ser till att avstånd hålls i kön utanför och all personal har munskydd så att vi kan hjälpa på ett säkert sätt, berättar Daniel Back, verksamhetsansvarig.

Läs mer om hur Frälsningsarmén arbetar

”Allt fler hamnar i utanförskap”
Verksamheten på Östermalm är öppen vardagar mellan klockan 9 till 12 och varje dag ringlar kön lång. Drygt 100 matlådor delas ut per dag och varma kläder som mössor och vantar skänks till de som behöver. Tack vare samarbeten med skolor, restauranger och partners som Gula änglarna och Ny Gemenskap kan Frälsningsarmén fortsätta att hjälpa behövande även under dessa svåra tider.

– Våra myndigheter är hårt belastade just nu och det gör att allt fler hamnar i utanförskap. Det är långa köer på Arbetsförmedlingen och andra myndigheter vilket slår hårdare mot dem som lever på marginalen. Mörkertalet är tyvärr stort.

Så kan du bidra
Vill man själv bidra till att fler utsatta får hjälp kan man skänka en gåva via Swish till Frälsningsarmén. Fler resurser behövs för att Frälsningsarmén ska kunna bedriva sin verksamhet, förklarar Daniel Back. Man kan också skänka kläder och andra förnödenheter – alla gåvor är välkomna, säger han.

– Vi måste inse att vi är i en helt annan situation nu och vi måste gå ihop som samhälle och ge till de organisationer som kan hjälpa. Vi behöver gräva lite djupare i plånboken och ta ett större ansvar gemensamt, avslutar han.

Frälsningsarmén i Sverige finns i cirka 90 städer/kommuner med 196 verksamheter. Det är församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter för alla åldrar.

Kåren/församlingen driver dessutom olika former av öppet socialt arbete i 49 av dessa verksamheter. Kårens sociala arbete riktar sig till olika målgrupper utifrån det lokala behovet. Det kan vara insatser för barn, ungdomar, arbetslösa, kvinnogrupper, äldre och ensamma och vi tar även emot ekonomiskt hjälpsökande.

Dessutom finns 23 sociala institutioner varav de flesta med heldygnsomsorg för missbrukare, men även för föräldrar och barn samt ungdomar i riskzon.

Läs mer