Så kan du hjälpa barn från bordeller i DR Kongo

I dagens DR Kongo pågår en av världens dödligaste konflikter i ett klimat där sexuellt våld blivit vardag. Det finns inga ord som kan beskriva det mörker som flickorna på bordellerna lever i, men för Britt-Marie Ström behövs det inga ord. Hon har sett det med sina egna ögon. I Kongo träffade hon mottagaren av Nobels Fredspris 2018, Doktor Denis Mukwege, som riskerar sitt liv varje dag för att hjälpa utsatta flickor och kvinnor. 

– Vid vårt besök i DR Kongo vädjade Dr. Denis Mukwege om hjälp till flickorna på bordellerna i Bukavu. I dag ser vi hur vårt arbete gör skillnad. Vi har varit med och hjälpt barn att lämna bordellerna genom att erbjuda dem en trygg plats i något av våra Safe House, berättar Britt-Marie Ström, verksamhetsledare på BarnSamariten. 

När Britt-Marie anländer till DR Kongo möts hon av ett fattigt land i konflikt. Britt-Marie får höra om hur det är farligare att vara flicka än soldat i Kongo, där bordellernas smutsiga rum och blodiga lakan lämnar spår i flickorna som aldrig kommer försvinna. 

Save a Girl - en julklapp som gör skillnad

Tillsammans med BarnSamaritens partner Panzi Foundation ges i dag varje enskild flicka vård och hjälp när hon lämnar bordellen. Flickorna är ofta traumatiserade och skadade, därför är kvalité viktigare än kvantitet för att rehabilitering och återanpassning ska bli hållbar, förklarar Britt-Marie Ström som är verksamhetsledare på BarnSamariten. Livet vänder sakta för flickorna och målet är att de ska kunna börja i skolan och på sikt kunna återintegreras med sin familj och by igen. Fattigdom och separation från föräldrarna är främsta anledningen till att barnen hamnar på gatan och bordellerna. 

– Flickorna som lämnar bordellerna får del av ett holistiskt vårdpaket med psykosocial och medicinsk hjälp, juridiskt stöd och undervisning, berättar Britt-Marie Ström.

Vinnare av Nobels Fredspris
I kampen mot det sexuella våldet gentemot kvinnorna i Kongo har Doktor Denis Mukwege hyllats. Som en av mottagarna av Nobels Fredspris 2018, har hans arbete varit en nyckel i konflikten. Frivilliga volontärer arbetar i dag på gräsrotsnivå med att upplysa om mänskliga rättigheter och för att stärka befolkningen. 

– Under året har många insatser gjorts för att höja medvetenheten om den sexuella exploateringen av barn på bordeller och klubbar i Bukavu, men mycket finns kvar att göra.

”Save a Girl – Rädda en flicka”
Organisationen Panzi Foundation under ledning av Dr Mukwege samarbetar med BarnSamariten i projektet ”Save a Girl - Rädda en flicka”. Det riktar sig främst till de barn som lever som prostituerade. Flickorna är mellan 10 och 14 år gamla, några med egna barn som bor med sina unga mammor på bordellerna dygnet runt.

Organisationen lokaliserar var flickor finns och erbjuder en plats i ett Safe House, ett tryggt hem med plats för tio flickor i varje hem. I varje Safe House finns en husmamma och i projektet finns ett team för flickornas rehabilitering och återanpassning. 

– Flickorna som får hjälp genom projektet ”Save a Girl” börjar drömma om ett nytt liv, de läker och lägger inte längre skulden på sig själva för att de hamnat där de gjort. 

Vill du bli månadsgivare till projektet Save a Girl?

Förutom att erbjuda ett hem för de unga flickorna, hjälper BarnSamariten till med stöd när det är dags för flickorna att börja gå i skolan. En del av flickorna får en yrkesutbildning där de lär sig ett hantverk för att på sikt kunna försörja sig. I dag har BarnSamariten fyra Safe Houses i Bukavu, men det behövs fler.

– Det kostar att bedriva våra Safe House och vi vänder oss till företag, second hand butiker och privatpersoner som vill vara med och bidra. Vi kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi göra skillnad för en del av barnen som lever på bordellerna i Kongo. Barnen får åter ljus i sina ögon och sin värdighet tillbaka. Detta berör och motiverar oss att fortsätta vårt arbete, avslutar Britt-Marie.

Vill du veta mer om hur du kan vara med och hjälpa eller ge en julgåva?

Besök BarnSamaritens hemsida: www.barnsamariten.se eller maila: info@barnsamariten.se

Som månadsgivare kan du vara med och göra skillnad!