Så tacklade Mathias sin cancerbaksmällaMathias Björklund hade precis fyllt 20 när han fick ett cancerbesked och hans värld vändes upp och ner. Åren som följde beskriver han som en ”cancerbaksmälla” – cancerns fysiska, psykiska och sociala efterspel. Det var här som Ung Cancer kom att få en livsviktig betydelse för honom.

– Tack vare Ung Cancer kunde jag sakta komma tillbaka till livet igen, säger Mathias Björklund.

Varje år får över 800 av Sveriges unga vuxna mellan 16-30 år ett cancerbesked. Men trots att utsikterna för att överleva är goda betyder inte det att livet blir som det en gång var när sjukdomshistorien är över. Det var något som drabbade Mathias Björklund som när han bara var 20 år fick en cancerdiagnos.
– Jag var i chocktillstånd men bestämde mig snabbt för att jag skulle klara av det, berättar han.

När Mathias fått sin cancerdiagnos startade hans cellgiftsbehandlingar och under en månad låg han helt isolerad på sjukhuset. Det var först efter en månad med cellgifter som han sakta började komma tillbaka till livet – men det vände snabbt igen.
– Jag hade blivit piggare och fått tillbaka lite av mitt hår när jag fick höra att jag låg i riskzonen för återfall. Då fick jag börja om med cellgifterna och efter det fick jag min ”cancerbaksmälla”.

Läs mer om "cancerbaksmällan". Klicka här

Livet efter cancern
Just cancerbaksmällan beskriver Mathias som livet efter cancern – med fysiska och psykiska ärr. Det var också här som den ideella organisationen Ung Cancer kom att spela en stor roll för honom.
– Min kropp hade gått emot mig. Jag kunde inte jobba och hade svårt att betala hyra och mat och ha råd med mina mediciner som ofta kostade tiotusentals kronor. Tack vare Ung Cancer kunde jag söka stipendium för att täcka mina utgifter, säger han och fortsätter:
– Här kunde jag också få kontakt med andra som fått en cancerdiagnos. Även om jag hade folk runt mig så förstod dem inte exakt vad jag gick igenom. Jag kunde få svar på frågor eller stöttning från Ung Cancer som alltid var redo att prata med mig. Jag tror inte att jag hade orkat lika mycket om det inte vore för dem, säger han.

”Tankar och starka känslor”
Ung Cancer finns till för unga vuxna, mellan 16 och 30 år, som själva drabbats av eller lever nära någon som drabbats av cancer. Genom bland annat fysiska mötesplatser och digitala forum vill Ung Cancer fylla det gap som finns mellan livet på sjukhuset, och livet utanför – varje dag, året om.
– Ingen ska behöva gå igenom sin cancerresa ensam. Därför ger vi ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi hjälper också våra medlemmar vidare i livet genom att betala psykologsamtal och fysisk rehabilitering. Det är mycket känslor och tankar som snurrar. Vi finns där för våra medlemmar varje steg på vägen, avslutar Emma Tonnes, Generalsekreterare för Ung Cancer.

Vill du stödja Ung Cancer? Klicka här för att se vad du kan göra

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. Ung Cancer finns när marken skakar och allt förändras. Vi finns där, varje steg på vägen genom att ge psykosocialt stöd, skapa mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop och stöttar våra medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare.

Vi informerar också om unga vuxna cancerberörda för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring - och debatterar frågor som berör vår målgrupp för att nå förändring i vården och i samhället.

Vill du stödja Ung Cancer? Klicka här för att se vad du kan göra