Så tillgängliggör Företagarens Jurist affärsjuridikenSedan starten för dryga ett år sedan har målet för nytänkande Företagarens Jurist varit att tillgängliggöra tjänster inom bolags- och affärsjuridik även för små och medelstora företag.

Det ska varken vara dyrt eller krångligt att få hjälp med juridiken, understryker Peder Lundgren, chef för Företagarens Jurist.

Juridiska företags- och avtalstjänster uppfattas av många som kostsamma och komplicerade. Framförallt mindre företag väljer bort värdefullt juridiskt stöd, även i situationer där rådgivning kan ha en kritisk funktion.

– Man tror att det ska vara dyrt och krångligt. Därför satsar vi på Företagarens Jurist på att göra juridiken förståelig, kostnadseffektiv och tillgänglig, så att ingen behöver dra sig för att anlita juridisk hjälp. Företag ska helt enkelt känna sig bekväma med att skaffa proaktiv rådgivning. På så vis kan man undvika risker och problem innan de händer, säger Peder.

Både vill och vågar tänka nytt
Företagarens Jurist består av medarbetare med mångårig erfarenhet inom juridik, som både vill och vågar tänka nytt; den breda kompetensen medför ett brett erbjudande, vilket inkluderar såväl upprättande av avtal och digitala behovsanalyser som allmän affärsjuridisk rådgivning och stöd vid tvister.

– Vi kan hjälpa företag i alla deras faser. Det kan handla om rådgivning kring val av företagsform för en startup eller att upprätta aktieägaravtal för växande företag som ska ta in nya delägare. Vi kan också ge vägledning till ägare som vill sälja företaget eller vill att ägandet ska gå vidare inom familjen. Dessutom kan vi också hantera skattefrågor och frågor om familjejuridiken. Sammantaget är vi en fullservicebyrå för mindre företag och deras ägare.

Här kan du skriva digitala avtal för ditt företag

Juridisk hjälp till fast månadskostnad
Som ett led i denna strävan lanserade Företagarens Jurist nyligen – som en av mycket få aktörer på marknaden – ett nytt erbjudande: en abonnemangstjänst, för kvalificerad juridisk hjälp till en fast månadskostnad. Här knyts byråns tjänster ihop och paketeras utifrån olika behovsnivåer – Bas, Standard och Plus. Abonnemanget inkluderar behovsanalyser, onlineavtal och juridisk rådgivning, anpassat efter behov man har som kund.

– Detta knyter an till vår målsättning att tillgängliggöra juridiken; även de företag som inte har möjlighet att anställa egna jurister eller anlita dyra advokater ska kunna få tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Nu kan du prenumerera på en bolagsjurist, helt enkelt. Dessutom måste det vara enkelt att kunna få kontakt med sin jurist. Därför lägger vi stor vikt vid många kontaktvägar för att kunden själv ska kunna välja hur, och när, de vill ha kontakt med oss, avslutar Peder.

Läs mer om abonnemangstjänsten här

Om Företagarens Jurist

Med Företagarens Jurist får du smidig och kostnadseffektiv hjälp med juridiken för ditt företag. Kontakta gärna någon av byråns erfarna företagsjurister för personlig rådgivning.

Tel: 0770 - 770 097

www.foretagarensjurist.se