Så vill Schneider Electric skapa ett mer hållbart samhälle – och minska energianvändningenEU har satt som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Företaget Schneider Electric har satt ännu ambitiösare mål och vill att hela samhället ska nå dit genom att snabba på elektrifieringen av samhället – och låta digitalisering spela en avgörande roll.

– Digitaliseringen är grunden i det som kommer att leda till energibesparingar, säger Philippe Delorme, Executive Vice President för Energy management på Schneider Electric.

I takt med en ökad medvetenhet om resurs- och miljöfrågor världen över, utvecklas nya metoder och lösningar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Den världsomspännande elektroteknikkoncernen Schneider Electric har utvecklat konceptet ”The New Electric World” för att underlätta transformationen till ett mer elektrifierat och därmed mer hållbart samhälle.

– Energianvändningen på 2000-talet ska inte bygga på lösningar från 1700-talet, alltså förbränning av fossila ämnen, säger Philippe Delorme.

Förutom att övergå till förnybara energikällor som sol, vind och vatten måste man också se över energianvändningen.

– Vi vet att mer än 60 procent av den primära energin går förlorad i övergången till energi som är användbar för transporter, i industrin och för byggnader. Det finns inget annat alternativ än en drastisk förändring av såväl produktions- som konsumtionsmönster, säger han.

Schneider Electric väljer elbilar
En lösning är att i större utsträckning än i dag använda el och till exempel elektrifiera transporter och i samband med det också bygga ut hela laddinfrastrukturen i samhället. Här går Schneider Electric i täten och har satt upp ett internt mål att byta ut 14 000 företagsbilar till elbilar redan till år 2030. Företaget har som ambition att uppnå netto-nollutsläpp till 2030 .

Dessutom vill man driva igenom en omfattande digitalisering av samhället.

– Om man rör sig i en storstad på natten ser man hur mycket det lyser i kontorsbyggnader trots att nästan ingen jobbar där. Med smarta lösningar, som sensorer som automatiskt släcker lampor och stänger av klimatanläggningen i tomma lokaler, kan energibehovet minska med 30 procent. Även inom detta område kan vi leverera innovativa tekniska lösningar, säger Philippe Delorme, och avslutar:

– Den enda hållbara framtiden är ”All electric and all digital”.