Vem känner du som borde uppmärksammas för sitt ledarskap? Nominera en ung person till Kompassrosen 2022!Nu har äntligen stipendiet till Kompassrosstipeniater från år 2020 och 2021 kunnat delats ut av Kungen i egen hög person efter att ha blivit uppskjutet på grund av pandemin. Stipendiet delas ut till unga personer som visat på ett värdebaserat ledarskap och som inspirerat till att göra världen bättre på olika sätt. Kanske känner du någon som borde nomineras till 2022?

Stiftelsen Ungt Ledarskap delar årligen ut stipendiet Kompassrosen till tre till fem unga ledare under 26 år som på ett utmärkande sätt bidragit med förändring och förbättring i samhället genom sitt ledarskap. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och ska användas till personlig- och ledarskapsutveckling. 

– Unga har alltid varit en engagerad generation men det märks ännu tydligare idag när vi tittar på ungas ledarskap och förmåga att organisera sig. Unga idag är mer värderingsdrivna än någonsin och jag känner mig därför stolt över att vi kan uppmärksamma detta med Kompassrosstipendiet, berättar Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.  

Unga är inte bara framtidens ledare, de är ledare idag och det visar Kompassrosstipendiaterna bevis på. Har du en ung förebild i din närhet som inspirerar och kämpar för en bättre värld på något sätt? Se till att nominera den personen så kanske hen blir en utav nästa års Kompassrosstipendiater!  

Klicka här för att nominera någon du känner

Olika typer av ledarskap
Årets stipendiater visar att det finns olika sätt att vara ledare på och stipendiet har givit dem olika möjligheter. Stipendiaten Muna Idow startade exempelvis en simskola för vuxna som inte kan simma och har bidragit till få människor att bygga bättre självkänsla och känna frihet och en trygghet att vara i vatten. Hon beskriver att hennes ledarskap bekräftats av stipendiet och att hon gläds av att ungas arbete uppmärksammas.  

– Vikten av positivitet och passion tydliggjordes i samband med nomineringen till Kompassrosen och det blev tydligt att det i samhället finns folk som bryr sig om vår värld. Det behövs ledare som Kompassrosensstipendiater i föreningslivet om Sverige ska nå en bättre integration, berättar Muna Idow. 

Stipendiaten Eleonora Svanberg arbetar för att unga kvinnor ska engagera sig i STEM-yrken via olika digitala plattformar och kanaler. Hon berättar att hon blev väldigt överraskad när hennes vän nominerade henne. 

– Nu var jag tvungen att ställa mig frågan på riktigt, “var jag verkligen en ledare?”. För ett år sedan hade jag svarat blankt nej, men det var under den här ansökningsprocessen som jag första gången började se mig som en, berättar Eleonora Svanberg. 

Har du en kompis, ett syskon eller en klasskamrat som på något sätt visat på mod eller ledarskap? Se till att nominera denna person innan den 31 januari – Klicka här

Vad utgör en ledare?
Det kan vara svårt att sätta fingret på vad en ledare är och det måste inte alltid vara så tydligt. 

– För mig handlar det om att du har någon omkring dig som du ser är modig, omtänksam eller handlingskraftig så börja där. Tänk på någon du känner som gjort något som gör skillnad. Det kan vara någon som gör den där lilla handlingen som ger ringar på vattnet. Våga våra nyfiken och lyssna på de unga så kommer du mötas av deras engagemang och utmanas, avslutar Rebecca Sundberg.  

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap sätter det unga värdebaserade ledarskapet i fokus och vill visa de positiva effekterna med att ha unga i ledande roller.  

Stiftelsen stödjer även Scouternas ledarskapsutbildningar och vill främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom:  

  • Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap  
  • Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning  
  • Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap  

Klicka här för att se en kort film om Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap 

Läs mer på Stiftelsen Ungt Ledarskaps hemsida