Möt de unga kvinnorna som förbättrar SverigeKonungens Stiftelse Ungt Ledarskap sätter det unga värdebaserade ledarskapet i fokus och drivs av att vara med och utbilda framtidens ledare. Stiftelsen vill visa de positiva effekterna med att ha unga i ledande rollerI år är det tre unga kvinnor som i sitt ledarskap visat prov på mod, omtanke och handlingskraft som får ta emot Kompassrosen som överlämnas av Kung XVI Gustaf. 

Stiftelsen Ungt Ledarskap delar årligen ut stipendiet Kompassrosen till tre till fem unga ledare under 26 år som på ett utmärkande sätt bidragit med förändring och förbättring i samhället genom sitt ledarskap. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och ska användas till personlig- och ledarskapsutveckling. Stiftelsen stödjer även Scouternas ledarskapsutbildningar, bland annat den populära utbildningen Värdebaserat ledarskap. Man skapar även arenor för samtal och diskussion om det unga värdebaserade ledarskapet.  

– På Ungt Ledarskap är vi övertygade om att framtidens ledare är trygga individer som bottnar i sina värderingar. Årets stipendiater är alla förebilder för det värdebaserade ledarskapet. Med värderingarna mod, omtanke och handlingskraft leder de alla på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för människor runt dem, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. 

Årets stipendiater: 

Eleonora Svanberg, 21 från Stockholm
Eleonora Svanberg är en matematik- och fysikstudent. Hon är medgrundare till Girls in STEM (Science, TechnologyEngineering & Mathematics) som syftar till att skapa intresse för och minska underrepresentationen av tjejer och icke-binära inom dessa områden. Eleonora Svanberg använder sociala plattformar för att engagera ungdomar inom STEM.  

Under Eleonora Svanbergs andra år på gymnasiet upplevde hon att det fanns fördomar och stereotyper om tjejer som studerar matematik, fysik och teknik.  

– Jag har blivit ifrågasatt för mitt val av utbildning och jag kände mig också ensam som tjej. Därifrån kom tanken om att starta något som skulle jobba för att bryta dessa stereotyperAllting startade med att jag la ut ett inlägg på Instagram om vad jag tänkte mig att Girls in STEM skulle vara. Då svarade tre tjejer och det var vi som kom att starta föreningen, säger Eleonora Svanberg. Hennes ledarskap präglas av öppenhet och att inspirera andra. 

När Eleonora blev nominerad kände hon en osäkerhet kring ifall hon verkligen kunde anses vara en ledare. Hon berättar att stipendiet nu har fått henne att bredda bilden av vad en ledare faktiskt är. 

– Jag har sett mig själv som en som vill kämpa för något gott och inspirera andra men jag insåg inte tidigare att det är det som ledarskap innebär. Stipendiet har inspirerat mig att jobba på mitt ledarskap och att utveckla mig inom det, säger Eleonora Svanberg 

Med pengarna från stipendiet har Eleonora Svanberg bestämt sig för att gå en kurs i vetenskapskommunikation då hon vill forska i framtiden. Dessutom vill hon lära sig mer om hur man blir en bra ledare på nätet och på sociala medier. Något som hon insett vikten av särskilt under de gånga året som varit präglat av pandemin.  

De två andra unga ledarna och förebilderna som tar emot Kompassrosstipendiet 2021 är: 

Muna Idow, 23 från Göteborg
Muna Idow, 23, är en förebild och simlärare på simskolan MermaidMed hjälp av sin egen nyvunna simkunskap har hon visat vägen för tjejer som av exempelvis kulturella och religiösa skäl aldrig fått lära sig simma i sina hemländer. Muna Idow arbetar för att förbättra livskvaliteten, hälsan och självförtroendet hos de som inte tidigare haft tillgång till, eller känt sig trygga vid och i vatten. Som ledare värderar hon jämlikhet, frihet, gemenskap och trygghet högt. 

Emina Sesto, 23 från Uppsala
Emina är socionom och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala Kommun. Hon började sin karriär som praktikant och fick inom kort en fast anställning som chef. Idag är hon mycket uppskattad i sin roll och är en ledare som bidrar till förändring och andra personers välmående. Genom sina kunskaper och erfarenheter vill Emina skapa förutsättningar för både medarbetare, kollegor och brukare på bästa sätt. Som ledare är hon handlingskraftig, tar tag i saker och fixar dem, har en god förändringsförmåga samt är orädd och engagerad. 

Årets Kompassrosor kommer att ta emot sitt stipendium från H.M. Konungen under hösten 2021 med anledning av Corona-pandemin. 

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap vill främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom: 

  • Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap 
  • Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning 
  • Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap 

Klicka här för att se en kort film om Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap 

Läs mer på Stiftelsen Ungt Ledarskaps hemsida